Skip to main content

Noaberschap

Noaberschap  
Door Gustaaf van den Brand

Arjan Speelman heeft er al over geschreven in het vorige nummer van ons wijkblad. Noaberschap (Twents)  of Naoberschap (Achterhoeks en Drents) staat voor burenhulp in brede zin. Buren met raad en daad bijstaan en er voor zorgen dat niemand tussen wal en schip  belandt. Suggesties voor een mooi Apeldoorns of Veluws woord hiervoor?  Stuur ze naar bestuur@wijkbergenbos.nl 

Alle veranderingen in de zorg leiden er toe dat gemeentes in nauw contact met wijken treden om samen in goed overleg tot nieuwe initiatieven te komen: een paar voorbeelden:

 

Groepsapps
In de wijk De Parken is met succes een tweetal groepsapps geïntroduceerd waarmee bewoners elkaar waarschuwen als er iets aan de hand is. Eén app voor als het echt heel dringend is, zeg maar het noodnummer 112 waardig. Bij inbraken, brand en dergelijke zaken. En een app voor minder belangrijke zaken. Bijvoorbeeld als er een loslopende hond is geconstateerd of iemand zijn of haar kat kwijt is. Wie wil meedenken om een dergelijk initiatief voor (delen van) Berg en Bos op te zetten? Informatie van de Parkenbuurt is beschikbaar. Meld je aan bij bestuur@wijkbergenbos.nl

Wijkplein  Berg en Bos.
In een aantal dorpen en buurten in Nederland zijn zogenaamde buurtpleintjes opgezet. Digitale ontmoetingsplekken waar mensen elkaar kunnen informeren en helpen. Mijnbuurtje.nl heeft het concept bedacht en de pilot voor de gemeente Apeldoorn is, ondersteund door gemeente en provincie, gemaakt in Oosterhuizen. Wellicht een goed idee om zoiets ook voor onze wijk te realiseren. Kijk maar eens op www.onsoosterhuizen.nl of op www.mijnbuurtje.nl .  Dit maatschappelijk initiatief wil bewoners nog meer met elkaar verbinden. Maar het biedt ook de mogelijkheid voor organisaties en (zorg)professionals om meer in contact te staan met de wijk en haar bewoners. Op het online dorpsplein kan namelijk iedereen met elkaar in gesprek, hulp vragen of aanbieden, informeren, delen, ruilen en nog veel meer. Lijkt je het wat en wil je meehelpen een dergelijk initiatief op te zetten? Meld je dan aan bij bestuur@wijkbergenbos.nl . Onze nieuwe website is er al op ingericht om een wijkplein te herbergen.

Initiatieven in de wijk.
Alle veranderingen in zorg en hulpverlening leiden, naast aandacht van wijkbewoners naar elkaar toe, ook tot nieuwe zakelijke initiatieven in de wijk. Leuke kleinschalige initiatieven die tot doel hebben wijkbewoners te helpen tegen een redelijke vergoeding. Zo kan men bij  Apeldoorns Gemak allerlei hulp inschakelen voor klussen in en om het huis, verhuizen en bij computerproblemen. Het Kleine Vermaeck richt zich er juist op om samen iets gezelligs te ondernemen, bijvoorbeeld als je iets alleen niet meer kunt of niet wilt en het prettig en handig is om iemand mee te nemen. Feestgemak Apeldoorn ontzorgt bij feestjes en partijen. Handige initiatieven die allemaal in de wijk zijn ontstaan. En een nieuw initiatief, De Kokende Buurman, een soort Tafeltje Dekje, opent volgende maand zijn keuken.