Skip to main content

Nota Geluid en locatieprofielen

Januari 2018

Op donderdag 7 december 2017 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn locatieprofielen en de Nota Geluid bij Evenementen als onderdeel van het gemeentelijk evenementenbeleid vastgesteld.

De Nota Geluid bij Evenementen geeft de beleidskaders voor het gebruik van versterkt geluid bij evenementen binnen de stad. Voor een aantal specifieke locaties waar vaker evenementen worden gehouden is een locatieprofiel opgesteld. Deze dienen enerzijds als servicedocument naar organisatoren en geven anderzijds omwonenden duidelijkheid over de afspraken die zijn gemaakt rond het houden van evenementen. De Nota Geluid bij Evenementen en de locatieprofielen zijn te vinden via de volgende link: Locatieprofielen en Nota Geluid . 

Als evenementen locaties in onze wijk zijn benoemd Park Berg en Bos ( Locatieprofiel Park Berg en Bos   ) en het Boschbad ( Locatieprofiel Boschbad  ). 

Andere locaties in Apeldoorn zijn:

 

 • •Beekpark plantsoen
 • •Caterplein en Beekpark
 • •Cultuurkwartier
 • •Kapelstraat
 • •Leienplein
 • •Marktplein
 • •Omnisport en Americahal
 • •Orderbos
 • •Raadhuisplein
 • •Stationsplein
 • •Zuiderpark
 • •Zwitsalterrein

De wijkvereniging Berg en Bos is betrokken geweest bij de Nota en de locatieprofielen in onze wijk.