Skip to main content

Onbegaanbare bospaden (in 2015)

De gemeente Apeldoorn is de laatste maanden druk bezig met werkzaamheden in de bossen rond onze wijk.

Bosbouw1

Met de werkzaamheden worden de bossen “gedund”. Dat betekent dat er selectief bomen worden geveld die daarna in kleinere lengtes worden gezaagd ofwel in zijn geheel het bos uit worden gesleept.

In enkele percelen heeft de bosbeheerder fors ingegrepen. Hij heeft ervoor gekozen heeft de Amerikaanse eik en een aantal grove dennen te vellen om ruimte te geven voor de natuurlijke verjonging van o.a. beuk en grove den.

Direct omwonenden, zoals de bewoners van de Arendsburcht, zijn met een schrijven geïnformeerd door de gemeente. (lees de brief van de gemeente)

Er is gestart met het handmatig zagen van bomen; met de inzet van grote bosbouwmachines is gewacht op een droge periode.

Daar de droge periode lang op zich liet wachten en de boswerkzaamheden voor 15 maart vanwege de Flora en Fauna wet afgerond moeten worden, werd de beheerder gedwongen de machines tijdens deze natte winterperiode in te zetten.

Dat machinale werk wordt gedaan met zogenaamde “harvesters” en “forwarders”. Harvesters zijn grote machines die bomen afzagen, plat leggen, de takken eraf zagen en daarna de boomstam in stukken kunnen zagen. De forwarders zijn machines die gezaagd hout ophalen uit het bos.

Bosbouw3Al deze machines hebben 4 tot 8 grote wielen waarmee zij door het bos kunnen manoeuvreren, maar tegelijkertijd ook grove sporen nalaten.
Die grote machines maken waar mogelijk gebruik van bestaande paden om het bestaande bos zoveel mogelijk te sparen en dat zijn nou precies ook de paden waar de wandelaars gebruik van maken.
Door de slechte weersomstandigheden zijn die paden op vele plekken vrijwel ontoegankelijk geworden.

Dit heeft geleid tot klachten en vragen van wijkbewoners voor wie het vrijwel onmogelijk is geworden hun gebruikelijke wandeltochtje in de naburige bossen te maken.
De wijkvereniging heeft deze problemen aangekaart bij de gemeente.

Bosbouw2

De betrokken bosbeheerder heeft toegezegd de bospaden na afloop van de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te herstellen.