Skip to main content

Onderhoud sportveld Lyceum

Eind januari constateerden wij dat er werkzaamheden op het sportveld naast tennisclub Daisy aan de gang waren waarbij ook het hek leek te verdwijnen. Reden voor ons om ons licht eens op te steken bij de gemeente…. De gemeente informeerde ons dat zij samen met het Christelijk Lyceum het sportveld gaan renoveren. Het Lyceum gebruikt dit sportveld al vele jaren voor buitensport lessen.  Het sportveld is eigendom van de gemeente en wordt beheerd door de afdeling vastgoed. Op 29 januari is bijgaand schrijven aan omwonenden uitgedeeld: Bewonersbrief sportveld Felualaan.  Voorafgaand aan dit schrijven zijn omwonenden noch wijkvereniging geïnformeerd over de werkzaamheden

Eind januari constateerden wij dat er werkzaamheden op het sportveld naast tennisclub Daisy aan de gang waren waarbij ook het hek leek te verdwijnen. Reden voor ons om ons licht eens op te steken bij de gemeente…. De gemeente informeerde ons dat zij samen met het Christelijk Lyceum het sportveld gaan renoveren. Het Lyceum gebruikt dit sportveld al vele jaren voor buitensport lessen.  Het sportveld is eigendom van de gemeente en wordt beheerd door de afdeling vastgoed. Deze gemeentelijke afdeling heeft omwonenden noch de wijkvereniging vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden. Op 29 januari is bijgaand schrijven aan omwonenden uitgedeeld: 

Wij hebben ondertussen een overleg tussen Lyceum en de gemeente bijgewoond.  De gemeente heeft bevestigd dat renovatie van het sportveld inmiddels is gestart. Naast onderhoud aan bomen en struiken wordt ook de grasmat grondig gerenoveerd. De gemeente gaat het terrein na de renovatie onderhouden.

Omdat het oude hek om het sportveld steeds op meerdere plaatsen werd opengeknipt is besloten dat hek te verwijderen. Er zullen een paar maatregelen worden genomen om te voorkomen dat auto’s op het veld kunnen komen. Ook is het niet wenselijk dat het veld gebruikt gaat worden als hondenuitlaatplek of hangplek voor jongeren. Het blijft de bedoeling dat het veld beschikbaar blijft voor buitensport activiteiten van het Lyceum, Daartoe zullen rondom een aantal bordjes worden geplaatst. Het is de bedoeling de komende maanden te monitoren of dit een werkbare situatie is.  Als dat niet het geval blijkt te zijn wordt er mogelijk alsnog een nieuw hek geplaatst.