Skip to main content

Ontwerp bestemmingsplan Laan van Spitsbergen

Laan van Spitsbergen 2, ontwerp

Van 6 februari 2014 tot en met 19 maart 2014 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1083-ont2 ter inzage.

Het ontwerp betreft een nieuwe, planologische regeling voor sportpark Berg en Bos aan de Laan van Spitsbergen 2 in Apeldoorn, de thuisbasis van voetbalvereniging AGOVV. Het geldende bestemmingsplan voor het sportpark, Apeldoorn-West uit 1994, is verouderd en aan vervanging toe. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in een actuele, passende bestemming voor het sportpark en de voorzieningen daarop. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

schriftelijk:
stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.

mondeling:
maak een afspraak met de heer T. van Essen, tel. (055) 580 2613.

digitaal:
vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).
Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Iedereen die een zienswijze indient, krijgt de gelegenheid deze zienswijze toe te lichten tijdens een hoorzitting door leden van de gemeenteraad. Indien u hiervan gebruik wilt maken, wordt u verzocht dit in uw zienswijze kenbaar te maken. Wanneer u zich niet heeft aangemeld, kunt u geen toelichting geven. U kunt dan wel toehoren bij de hoorzitting en uiteraard wordt ook uw zienswijze in de verdere procedure meegenomen.
U kunt het ontwerp-bestemmingsplan raadplegen op de landelijke website.
        
De bronbestanden die samen het ontwerp-bestemmingsplan vormen zijn te vinden via deze weblink.
       

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.
Openingstijden Omgevingsloket:
• vrije inloop: maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur.
• op afspraak: maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en dinsdag- en donderdagavond van 17.30 tot 19.30 uur.
Een afspraak kunt u maken via onze website of door tijdens kantoortijden te bellen met 14055.
Apeldoorn, 5 februari 2014
bron gemeente Apeldoorn