Skip to main content

Ontwerp bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving

Er zijn destijds veel zienswijzen ingediend voor het concept ontwerp van dit bestemmingsplan. Veel goede voorstellen zijn echter ter zijde geschoven. Zie hier dat antwoord van de gemeente op Uw zienswijzen.
Let op de procedure is opnieuw begonnen.

Van 14 maart 2013 tot en met 24 april 2013 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1116-ont1 ter inzage. Het bestemmingsplangebied Park Berg en Bos en omgeving ligt globaal tussen de bossen van de Kroondomeinen aan de noordwestzijde, de Amersfoortseweg vormt hier de plangrens. Aan de westzijde grenst het plan aan het bestemmingsplan Veluwe, aan de zuidzijde vormt de Asselsestraat de grens. De bebouwingsrand van Apeldoorn vormt de oostelijke plangrens. Apenheul en het Park Berg en Bos liggen centraal in het plangebied.

In het bestemmingsplan zijn de Julianatoren (en parkeerterrein) en AGOVV niet opgenomen. Hiervoor lopen eigen procedures. In vergelijking met het voorontwerp-bestemmingsplan is de plangrens gewijzigd. De bosstrook gelegen tussen de Julianatoren en de Wildernislaan is toegevoegd aan het bestemmingsplan.

Tijdens de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:
· schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Park Berg en Bos en omgeving’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
· mondeling: maak een afspraak met mw. A. Kelderhuis, tel. (055) 580 2438.
· digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).
Het indienen van digitale zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage.
Of direct via deze link.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ook ter inzage in het stadhuis. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Het digitale bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetzuil in het stadhuis.