Skip to main content

Ontwikkelingen rond Julianatoren

Begin 2014 heeft de gemeente de wijkvereniging ingelicht over het concept Bestemmingsplan (BP) voor de Koningin Juliana Toren (KJT). Basis voor dat BP was dat het een conserverend bestemmingsplan was waarin de bestaande situatie van KJT vastgelegd werd.  Uitgangspunt bij alle plannen was de stelling dat KJT niet voornemens was uit te breiden noch haar concept als pretpark voor de kleintjes los te laten. Op die basis hadden wij weinig bezwaren tegen dit plan.
In het najaar bleek dat KJT van plan was het picknickbos deels te bestraten en in te richten met speeltoestellen. Daarnaast werden extra shows gehouden in een circustent op het naastgelegen perceel, en daar dit perceel niet onder het huidige BP viel was dit niet eerder genoemd.

In september ging KJT ook nog eens bomen rooien in het bos tussen het pretpark en de Wildernislaan. Toen duidelijk werd hier alle regels overtreden werden, was het excuus dat zij slechts een onbedoeld foutje hadden gemaakt en dat er niets aan de hand was. Wij concludeerden echter dat dit alles meer op een goed gecoördineerde actie leek om het pretpark uit te breiden: dat was niet de afspraak…..

De wijkvereniging heeft daarom in oktober 2014 bezwaar aangetekend tegen het ontwerp BP. Korte tijd later vroeg KJT vergunning aan om (weer) een circustent in 2015 te mogen plaatsen op het naastliggende perceel.  Hier hebben wij in november 2014 bezwaar op aangetekend middels zienswijzen.

Begin januari 2015 informeerde de gemeente ons  dat KJT de vergunningaanvraag voor  de circustent had ingetrokken en een nieuwe aanvraag had ingediend. Doordat tegelijkertijd ook een nieuwe procedure in werking trad konden wij pas in maart, nadat gemeente haar besluit tot vergunning verlening had genomen, protesteren.
De bezwaren hebben wij, net als met de twee voorgaande procedures  samen met een aantal bewoners en de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) ingediend.

Recentelijk verrees er plotseling een hekwerk parallel aan het “gat van Zevenhuizen” op de Ponsteinlokatie. Dit hek werd op de Wildernislaan aangeloten op het hek van de KJT. Ook werden voorbereidingen getroffen voor het aanbrengen van schrikdraad rond het huidige KJT perceel. Voor die activiteiten bleek geen vergunning te zijn aangevraagd. De wijkvereniging heeft hierop een verzoek tot handhaving ingediend bij de gemeente.

Speurwerk van aanwonenden leverde op dat KJT zowel het terrein van het voormalige jongens tehuis op Amersfoortseweg 37 alsook de aangrenzende strook grond tussen dat perceel en het gat van Zevenhuizen heeft aangekocht.

Ondertussen heeft KJT het oude picknickbos ook al voor een groot deel bestraat en zijn er speeltoestellen geplaatst,  en is het oude picknickbos nu naar het  opgeschoonde “recreatiebos” verplaatst..

Resumerend moeten wij helaas concluderen dat onze vermoedens rond de uitbreidingsplannen van KJT bewaarheid lijken te worden.  Maar een pretpark als de Efteling of Walibi Flevo pal naast onze woonwijk, midden in een natuur en stiltegebied is een pretpark waartegen wij in het geweer komen.

Tekst Otto Verkerke  – Wijkvereniging Berg en Bos