Skip to main content

Onzin tekst in De Stentor over beroep wijkvereniging

De wijkvereniging Berg en Bos verzet zich tegen de ruimere be­bouwingsmogelijkheden die Apenheul krijgt.

Het dierenpark wil de komende jaren investeren en hoopt nieuwe dierenverblijven te kunnen bouwen. Dat zou on­der meer dienen om verouderde verblijven te vervangen, terwijl de tijdelijke kassa’s bij de ingang van Apenheul zouden moeten plaatsmaken voor een definitief kassagebouw. Op dit moment heeft Apenheul het maximum aantal van 3500 vierkante meter al bebouwd. Het dierenpark ver­wacht dat er de komende jaren be­hoefte zal zijn aan meer dan tien­duizend meter bouwoppervlak.

Deze onzin stond afgelopen zaterdag in De Stentor met als kop: “Wijkraden vechten plan Berg en Bos aan”Het tekstdeel, zoals hierboven geciteerd uit De Stentor, slaat werkelijk nergens op. Het is bij de wijkvereniging al bijna 10 jaar bekend dat Apenheul behoefte heeft aan uitbreiding van bebouwing op haar terrein. De wijkvereniging heeft daar ook niet echt problemen mee.

Toch is de wijkvereniging in beroep gegaan tegen de politieke beslissing het bestemmingsplan Park Berg en Bos en Omgeving vast te stellen. (Zie beroepsschrift)
De redenen zijn dat een bestemmingsplan een goede planologische ordening in een gebied moet regelen. En daar is hier geen sprake van.
Immers in het gebied is sprake van een aantal grote publiekstrekkers. Het zou correct zijn, wanneer daarvoor ook de nodige planologisch oplossingen, zoals voldoende parkeerterrein, in het plan zouden zijn te vinden.
Maar dat is zeker niet het geval, zelfs reeds bestaande parkeeroplossingen zijn uit dit plan verdwenen. Verder is er een publiekstrekker als AGOVV uit het plan verdwenen, is er geen rekening gehouden dat rond het plangebied een rustige woonwijk ligt en worden tot overmaat van ramp nog bestemmingen verruimd dan wel toegevoegd, waarmee de mogelijkheid wordt geschapen voor evenementen waarmee nog meer bezoekers naar dit gebied worden gehaald. Het meest bizarre is, dat in dit plan een evenementen locatie wordt geschapen midden in een beschermd Natura 2000 gebied, zonder dat daarvoor bijvoorbeeld maatregelen ter bescherming van natuurwaarden zijn vastgelegd. Bizar omdat Apeldoorn trots is op haar imago als groene stad!

tekst Henk Otto – wijkvereniging Berg en Bos
Laatst bijgewerkt: 12-01-2014