Skip to main content

Opnieuw muziek terreur vanuit het Boschbad

Accres en de gemeente Apeldoorn hebben het schijnbaar nog steeds niet begrepen, maar de wijk Berg en Bos is een stille woonwijk, half in het bos op de grens van het beschermde natuurgebied Natura 2000 Veluwe. Het is verder nog midden in het broedseizoen en de Flora en Faunawet verbied het verstoren van vogels. Geluidsoverlast zoals vandaag is verboden.

Toch was er in het Boschbad vandaag en tot diep in de avond weer een evenement waarbij de geluidsoverlast de spuigaten uitliep.
Wijkbewoners die wilden nagenieten na een drukke werkweek in hun rustige, en voor het eerst warme avond in de tuin, konden het wel vergeten.
Ruim een jaar geleden werd de wijk toegezegd dat de gemeente haar verordening ten aanzien van geluid zou aanpassen. Zeer recent is een concept geluidsnota ter discussie gesteld waarmee een geluidsoverlast zoals vandaag weer in het Boschbad enigszins kan worden ingeperkt.
Maar misschien is het beter dat het Boschbad maar sluit, nu het er meer en meer op begint te lijken dat deze locatie een overlast locatie dreigt te worden.

Wijkbewoners die willen protesteren tegen deze vorm van overlast worden dringend verzocht een formele klacht in te dienen bij de gemeente.

Stuur domweg een brief naar Burgemeester en wethouders of nog beter naar de raadsfracties. Hoe meer hoe beter.

16 mei 2014 Henk Otto – bestuurslid wijkvereniging Berg en Bos