Skip to main content

Opritten, kleur grijs, geregeld in de beschermde bermen

In Berg en Bos is de handhaving van het boskarakter van belang!

De lanen met de brede onverharde grasbermen (geen trottoirs) en de boom-beplanting in het openbaar gebied zijn kenmerken die om extra bescherming vragen. Dit beleid wordt door alle bewoners van de wijk onderschreven (zie uitslag wijkenquete 2003).

De grasbermen zijn openbaar gebied en bewoners kunnen zonder toestemming van de gemeente daar niet over beschikken. De gemeente geeft de bewoners de mogelijkheid de oprit over de berm naar hun woning te verharden. Daarvoor is alleen een grijs kleurige verharding, bij voorkeur met grijs grind toegestaan, dat tegen betaling door de gemeente kan worden verstrekt.>

De keuze van de neutrale kleur grijs is gekozen, om te voorkomen dat het groene karakter van de wijk door vele fantasie kleuren wordt verziekt.
Bewoners kunnen dit aanvragen bij: de Wegbeheerder centrum-noord, afdeling wegen en riolering, Stadhuis, Marktplein 1,  Apeldoorn, telefoon 14055