Skip to main content

Oproep Jaarvergadering 2015

Oproep  Jaarvergadering Wijkvereniging Berg en Bos op dinsdag 14 april 2015
Restaurant de Boschvijver – Park berg en Bos
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur

Agenda
1.   Opening door de voorzitter
2.   Vaststelling notulen jaarvergadering gehouden op dinsdag  1 april 2014
(opgenomen in wijkblad nr. 2 van juni 2014 en beschikbaar op onze website wijkbergenbos.nl)
3.   Jaarverslag over het jaar 2014 (opgenomen in het wijkblad nr. 1 van maart 2015)
4.   Financieel jaarverslag over het jaar 2014
5.   Bevindingen van de kascommissie
6.   Benoeming nieuwe kascommissie
7.   Bestuurszaken:  a. afscheid van de aftredende bestuursleden Henk Otto en Chris Laukens
b. voorstel benoeming bestuursleden Paul Dekens en Jan Wassink
c. benoeming penningmeester
8.   Uitreiking van de “warme douche”
9.   Rondvraag
10. Sluiting van het officiële deel

20.45 uur  Pauze / koffie en thee
21.15 uur  Parkeer- en verkeersproblematiek in de wijk.
Gesprek met de heren Olaf Prinsen (wethouder van de gemeente Apeldoorn) en
Coen de Ruiter (directeur Apenheul) onder leiding van Arjan Speelman
22.15 uur  Afsluiting met gelegenheid tot napraten onder genot van een hapje en een drankje.

Wij stellen uw komst bijzonder op prijs!