Skip to main content

De wijkvereniging tot 2015

De wijkvereniging Berg en Bos, bestaat al meer dan 30 jaar (zie historisch overzicht van lijst bestuurders) en is een gezonde belangenvereniging voor de leden bewoners van de wijk Berg en Bos in Apeldoorn.

De wijkvereniging is ervoor dat de situatie “wonen in het bos” dus rust en het “groen karakter”, zoals formeel bepaald in het  bestemmingsplan, voortdurend blijft gehandhaafd. Veel activiteiten van de wijkvereniging zijn daarom gericht op voorkomen van overlast. Via deze website kunt U zich op de hoogte houden van wat speelt in en rond de wijk. U kunt eventueel meer informatie opvragen bij bestuursleden of het bestuur helpen met informatie en Uw kennis en ervaring.

De wijkvereniging kent meer dan 660 betalende verenigingsleden, waar het bestuur en de commissies actief voor zijn. Daar 80% van de wijkbewoners lid zijn wordt de stem van de wijkvereniging zeer serieus genomen. De wijkvereniging kent statuten en een in 2014 nieuw vastgesteld huishoudelijk reglement.

Vanwege bewezen diensten kent de wijkvereniging een erelid, de heer Rutger van Straten.
De wijk kent 801 “voordeuren”, zodat ongeveer 80 % van alle gezinnen deel uitmaken van devereniging. Daarnaast heeft de wijkvereniging Berg en Bos van de gemeente Apeldoorn de status van wijkraad, waarin alle ongeveer 2500 wijkbewoners worden vertegenwoordigd.

In de statuten is vastgelegd dat de directe belangen van de wijkvereniging zich niet tot het gebied van de wijk, maar ook tot de aangrenzende gebieden zoals het park Berg en Bos en het gebied van Julianatoren.
Hoewel de wijkvereniging zich op het standpunt stelt dat ondernemers zich in hun belang moeten kunnen ontwikkelen, worden de ontwikkelingen daarvan nauwlettend gevolgd. Immers de activiteiten van de ondernemers zijn gericht op recreatie bezoekers en dat kan tot overlast leiden in de woonwijk.

Minimaal één keer per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waar bestuursmutaties en financiele verantwoording aan de orde komen.  Zowel het jaarverslag als de verslagen van de jaarvergaderingen worden in het wijkblad gepubliceerd. De wijkbladen worden huis aan huis in de wijk verspreid.De wijkvereniging houdt contact de wijkbewoners via deze website en het wijkblad. Jaarlijks worden van alle activiteiten een verslag gemaakt. Hieronder kunt U door aanklikken de verslagen lezen: