Skip to main content

Overlast in de woonwijk

In de wijk Berg en Bos is sprake van drie vormen van overlast.

  1. Geluid
  2. Parkeren
  3. Verkeer

Geluidsoverlast is er omdat we in de wijk spreken van wonen in het bos. En daar is het stil. Verstoring van de stilte, buiten rond het huis, wordt door de bewoners ervaren als overlast en inbreuk op hun woongenot.

Extreem werd geluidsoverlast ervaren na discoherrie in het open lucht zwembad. Dat was reden om de gemeente te benaderen en te vragen om een oplossing in de vorm van een maximum geluidsniveau tijdens evenementen in de wijk. Daar lijkt voorlopig gevolg aan gegeven, alhoewel er nog sprake is van een concept vernieuwde geluidsnota.
Daarnaast is er geluidsoverlast wanneer er sprake is van eindeloos herhaalde muziekthema’s. Denk aan Lumido. Omwonenden werden horendol van iedere keer hetzelfde deuntje.
Tot slot is er geluidsoverlast vanwege verkeer. Bandenlawaai van te snel rijdende auto’s op de Amersfoortseweg en herrie van vrachtwagens op zowel de Amersfoortseweg als op de Jachtlaan.

Parkeeroverlast is er rond de entree van Park Berg en Bos en het Boschbad. Voornamelijk veroorzaakt door gebrek aan voldoende parkeerruimte daar en het grote aantal bezoekers aan Apenheul en evenementen in Park Berg en Bos.
Ook incidenteel parkeeroverlast langs de J.C.Wilslaan vanwege bezoekers aan Julianatoren. Dat geldt ook voor de Vonderlaan en soms1e Beukenlaan vanwege bezoekers aan paleis Het Loo, alhoewel nieuwe parkeervoorzieningen bij het paleis deze overlast sterk hebben verminderd.

Verkeersoverlast en onveilige situaties zijn er langs de Amersfoortseweg vanwege veel te snel rijden binnen 50 km gebied. Vrachtverkeer zorgt voor onnodige geluidsoverlast langs de Amersfoortseweg en de Jachtlaan.
Verkeersoverlast en onveilige situaties zijn er ook omdat vanwege te kort aan parkeerplekken de J.C.Wilslaan wordt afgesloten en automobilisten her en der in bermen in en rond de wijk gaan parkeren. Vervolgens lopen deze mensen vaak midden op straat naar hun bestemming. De wild geparkeerde auto’s belemmeren vaak de doorgang van verkeer in straten van de wijk waardoor vuilniswagens daar niet kunnen komen en bij calamiteiten er geen ruimte is voor ambulances of brandweer!

Het is op deze drie vormen van overlast dat de Wijkvereniging Berg en Bos voortdurend met de gemeente om de tafel zit om tot oplossingen te komen.
De oplossingen zijn niet eenvoudig bereikbaar, met name omdat gemeenteambtenaren zich vaak verschuilen achter regelgeving of dat de politiek schijnbaar niet in staat is adequaat te beslissen. Het gevolg is dat de overlast situaties eindeloos voortduren of dat er tijdelijke lap-oplossingen worden gevonden.
Zo is er al ruim drie jaar overleg om geluidsoverlast in te perken.
Zo wordt er al meer dan tien jaar naar gestreefd om een echte oplossing te krijgen voor parkeer- en verkeersoverlast.