Skip to main content

Overlast vrachtverkeer – mailberichten

Het is december 2012, twee wijkbewoners hebben namens de wijk in een e-mail aan de gemeente nogmaals aandacht gevraagd voor overlast van vrachtverkeer. De gemeente antwoordt bij monde van de wijkwethouder Olaf Prinsen.

Antwoord van de gemeente aan de wijkbewoners (wijkvereniging)

Geachte mevrouw De Reus en de meneer De Jong,

In uw e-mailbericht van 6 december aan wethouder Brouwer stelt u de situatie op de Jachtlaan en de Amersfoortseweg aan de orde. Omdat verkeersbeleid onderdeel is van mijn portefeuille ontvangt u van mij een reactie.

Het huidige verkeersbeleid is vastgelegd in de Verkeersvisie 2010-2020, die in juli 2010 door de gemeenteraad is vastgesteld. Een van de uitgangspunten uit de Verkeersvisie is dat de gemeente geen keuze maakt voor een bepaald vervoermiddel, maar alle vervoerwijzen faciliteert. Een andere keuze is, dat de gemeente probeert het autoverkeer zoveel mogelijk van de hoofdwegen gebruik te laten maken, waardoor de overlast in de tussenliggende verblijfsgebieden (woongebieden) beperkt wordt. De Jachtlaan, als onderdeel van de Ring, en de Amersfoortseweg zijn aangemerkt als hoofdwegen.

Hoewel deze wegen bestemd zijn om veel verkeer te verwerken, kan het zijn dat bewoners nadelige effecten (waaronder geluid) van het verkeer ondervinden. Met name in de zomermaanden is de hoeveelheid verkeer in dit deel van de stad groter als gevolg van de recreatieve attracties.

De gemeente stelt – binnen de beschikbare financiële ruimte – alles in het werk om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid te behouden en het liefst te vergroten. Om redenen van verkeersveiligheid zijn – waar ruimte aanwezig is – langs vrijwel alle hoofdwegen aparte, vrijliggende fietspaden of parallelwegen aanwezig. Vergeleken met andere onderdelen van het hoofdwegennet kent de Jachtlaan en Amersfoortseweg relatief weinig doorstromingsknelpunten. Op dit moment wordt onderzocht hoe de doorstroming op de hoofdwegen in Apeldoorn verbeterd kan worden.

In het eerste kwartaal van 2013 ontvangt u, net als alle andere wijkraden en dorpsraden een uitnodiging om de knelpunten m.b.t. bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in beeld te brengen en samen oplossingsrichtingen te zoeken.

Ik vertrouw erop voor nu uw vragen te hebben beantwoord en we spreken elkaar in het eerst kwartaal van 2013.

Met vriendelijke groeten,

Olaf Prinsen
Wethouder Mobiliteit

Met vriendelijke groeten,
Wendie de Vries 
Assistente wethouder Prinsen

E-mail van wijkbewoners aan de gemeente
(met volle ondersteuning van de wijkvereniging Berg en Bos)
Notitie Ring: Jachtlaan. en Amersfoortseweg. 23-11-12

Het verkeer beleid van de gemeente Apeldoorn is erop gericht de wijken van verkeer te ontlasten en daar meer rust te brengen. Het verkeer wordt met succes gedwongen de ring te gebruiken waardoor op de ring “ook een woonwijk” de overlast ontstaat die in de wijken wordt bestreden.
De overlast wordt daardoor geconcentreerd op de ring, zonder dat maatregelen zijn getroffen om ook daar de rust te waarborgen, (rechts ongelijkheid).
De druk op de wijk Berg en Bos is door de aanwezigheid van een groot aantal attracties bovendien extra groot. Als er bij park B en B parkeer behoefte ontstaat, wordt de J. C. Wilslaan afgesloten (wat regelmatig voorkomt) waardoor extra verkeer over de Jachtlaan en de Amersfoortseweg wordt verwerkt wat de druk en overlast nog extra verhoogd. Ook worden deze wegen als doorgaande wegen gebruikt (dorpenwegen)

Verkeer aantrekkende vestigingen in Berg en Bos.

Regionaal.
————-
Belasting kantoor.
Bosbad.
Agovv.

Nationaal.
————
Paleis het Loo
Julianatoren.
Park Berg en Bos.
Apenheul.

Doordat de infrastructuur voor het afhandelen van alle verkeer en parkeer stromen ontbreekt of onvoldoende is, wordt de situatie onhoudbaar. Het vrachtverkeer geeft daarbij nog een extra belasting. Er zal dus een structurele oplossing of masterplan moeten komen (reconstructie van wegen?) omdat de huidige situatie o.a. geluidoverlast, niet houdbaar is.
Wijkvereniging Berg en Bos
Wim Th de Jong & Marga de Reus