Skip to main content

Overlast vrachtverkeer op de Amersfoortseweg

Gemeente apeldoorn heeft voor het industrieterrein Stadhoudersmoelen een ontsluitingsweg gemaakt richting A50. Desondanks misbruikt het vrachtverkeer nog steeds de route via de Amersfoortseweg, Zwolseweg etc. Ook wordt de jachtlaan onnodig gebruikt. De wijken proberen gezamernlijk deze overlast terug te dringen.

Pilot verminderen overlast vrachtverkeer -2

In samenwerking met de wijkraden Kerschoten, de Naald, Wenum-Wiesel, Brionk en Orden, wijkvereniging Berg & Bos is er recentelijk een gesprek geweest met wethouder Hans Brouwer en de afdeling mobiliteit van de gemeente.

Doel: het weren van zwaar vrachtverkeer uit/langs de woonwijken, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
> Er is daarop een projectgroep gevormd die alle wensen zal samenvatten en de mogelijke oplossingen daarvoor kort maar helder gaat formuleren.
> Verder zal er zal een dialoog worden aangegaan met de provincie en samenwerking worden gezocht met verladersorganisatie EVO, kennisplatform CROW en TLN transport en logistiek Nederland, om een breed gedragen pilot op te zetten.
De projectgroep denkt dat transportondernemingen ook veel baat hebben bij niet alleen snelle maar ook praktische routes zonder overlast.

Mevrouw de Reus, bewoonster aan de Amersfoortseweg en meneer de Jong bewoner aan Jachtlaan zijn namens de wijkvereniging betrokken bij dit project om de herrie van vrachtwagens zo veel mogelijk te weren.
Zij werken vanuit onderstaande gedachten:
Het verkeer beleid van de gemeente Apeldoorn is erop gericht de wijken van verkeer te ontlasten en daar meer rust te brengen. Het verkeer wordt met succes gedwongen de ring te gebruiken waardoor op de ring “ook een woonwijk” de overlast ontstaat die in de wijken wordt bestreden.

De overlast wordt daardoor geconcentreerd op de ring, zonder dat maatregelen zijn getroffen om ook daar de rust te waarborgen, (rechts ongelijkheid).

De druk op de wijk Berg en Bos is door de aanwezigheid van een groot aantal atrakties bovendien extra groot. Als er bij park Berg en Bos parkeer behoefte ontstaat wordt de J. C. Wilslaan afgesloten (wat regelmatig voorkomt) waardoor extra verkeer over de Jachtlaan en de Amersfoortseweg wordt verwerkt wat de druk en overlast nog extra verhoogd. Ook worden deze wegen als doorgaande wegen gebruikt (dorpenwegen).

Verkeer aantrekkende vestigingen in Berg en Bos.

Regionaal: Belasting kantoor, Boschbad en Agovv
Nationaal: Paleis het Loo, Julianatoren, Park Berg en Bos en Apenheul.

Doordat de infrastructuur voor het afhandelen van alle verkeer en parkeer stromen ontbreekt of onvoldoende is, wordt de situatie onhoudbaar. Het vrachtverkeer geeft daarbij nog een extra belasting. Er zal dus een structurele oplossing of masterplan moeten komen (reconstructie van wegen?) omdat de huidige situatie niet houdbaar is.