Skip to main content

Parkeer enquête tekenen?

In 2018 heeft de SWMA beroep ingesteld tegen de “tijdelijke vergunning tot 2021” voor twee parkeerterreinen op de AGOVV-velden.

De toenmalige wethouder Kruithof bevestigde met een brief dat de parkeerterreinen bij AGOVV tijdelijk waren. In 2021 zou de tijdelijke vergunning vervallen en het gebruik als parkeerterreinen beëindigd worden. Met die belofte in de hand heeft de SWMA de beroepsprocedure ingetrokken.

Donderdag 23 januari jl. heeft wethouder Wim Willems aan de gemeenteraad laten weten, dat de belofte van het college van B&W  “te stellig zijn opgevat”!! Het college van B&W stelt de Gemeenteraad nu voor om de twee AGOVV-velden definitief te bestemmen tot parkeerterreinen. Op 5 maart a.s. zal de Gemeenteraad besluiten of zij dat voorstel van B&W overneemt. De Gemeenteraad is het hoogste gezag; zij besluit. “Een gemeenteraadsbesluit is wet”.

Ondanks de ervaring, dat een gemeenteraad zelden een voorstel van het college van B&W afwijst, is er nog hoop dat de gemeenteraad zich kritisch zal opstellen. Immers, op één na alle politieke partijen stelden in de kieswijzer, dat er een transferium moet komen om de verkeers- en parkeeroverlast in de buurt van Apenheul op te lossen.

De SWMA is daarom een petitie gestart om alsnog te kiezen voor een transferium bij de Cantharel, zodat het verkeer niet door de wijk komt, het Park Berg en Bos niet verder versteend en de natuurwaarde van het park niet verder wordt aangetast. Als u ook vindt dat parkeren bij de Cantharel een goed alternatief is voor de verkeers- en parkeeroverlast in onze wijk en als u met ons vindt dat ook de lokale overheid zich moet houden aan afspraken, teken dan de petitie van de SWMA, die pleit voor een transferium:  link naar de petitie.