Skip to main content

Parkeerbeheer rond Berg en Bos op drukke dagen

Door Accres

Graag willen wij u zo aan het begin van het seizoen voorzien van informatie over het parkeren bij Berg & Bos op de parkeerplaats Apeldoorn-West. Zoals u wellicht weet is Accres in opdracht van de gemeente Apeldoorn verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de parkeervoorziening. Accres beheer en exploiteert in Apeldoorn meer dan tachtig accommodaties en voorzieningen, waaronder in uw omgeving ook Park Berg & Bos, het Boschbad en wijkcentrum Orca.

Goede onderlinge samenwerking
Wij doen het parkeerbeheer met aandacht voor alle parkeerplaatsgebruikers, met begrip voor de belangen van Apenheul en de andere bedrijven, en met oog voor de omwonenden. Wij werken hierin actief samen met de politie, met de verkeerkundige en toezichthoudende diensten van de gemeente Apeldoorn, en natuurlijk met uw stadsdeelmanager. De coördinatie van het parkeerbeheer ligt bij de Locatieverantwoordelijke van het Boschbad, die hierin actief samenwerkt met de Locatieverantwoordelijke van Park Berg & Bos. Uw wijkvereniging wordt door ons vooraf en tijdig op de hoogte gebracht van alle bij Accres gemelde evenementen en activiteiten die extra parkeerdruk kunnen veroorzaken. Samen werken wij aan een zo optimaal mogelijk gebruik van de parkeervoorziening, rekening houdend met de verschillende omstandigheden die voor kunnen komen.

Parkeren in wisselende omstandigheden
Voor het parkeren rondom Berg & Bos werken we vanuit zogeheten parkeerscenario’s. Op topdagen is er immers meer en intensievere begeleiding nodig, dan op rustige dagen. Op topdagen is soms extra parkeerruimte nodig, en ook die instroom moet goed begeleid worden. Dit is door de gemeente Apeldoorn, in goed overleg met Accres en Apenheul, vastgelegd in parkeerscenario’s. Deze bestaan uit verschillende werkprotocollen waarin de volgorde en de omvang van de parkeerbegeleiding is vastgelegd. Deze scenario’s  worden gebruikt al naar gelang de verwachte drukte voor Apenheul toeneemt, rekening houdend met het Boschbad en de andere omliggende recreatieve activiteiten.  

De verkeersregelaars die op de openbare weg opereren zijn altijd ten minste 18 jaar, en alle parkeermedewerkers hebben de bevoegdheid ‘evenementenverkeersregelaar’; zij zijn getest en formeel aangesteld door de gemeente Apeldoorn. Tijdens de inzet van het parkeerteam is er altijd een parkeercoördinator op locatie aanwezig. Deze coördineert de inzet van mensen, middelen en materialen en is aanspreekbaar bij vragen of knelpunten. Hij ziet ook toe op een goede en correcte uitvoering van de taken door individuele medewerkers.

Meer verkeersdruk, minder gebruikersklachten
Veel parkeermedewerkers werken al een aantal seizoenen achtereen bij Accres. Hier groeit de kennis en ervaring van de groep mee met de steeds drukker wordende seizoenen. Sommigen hebben in het verleden nog voor het parkeerteam van Apenheul gewerkt. Apenheul heeft de parkeerbegeleiding gedaan in de jaren dat haar kassa’s nog aan de JC Wilslaan waren gesitueerd. Zeker op het moment dat er nog meer auto’s komen dan vooraf door Apenheul kon worden voorzien en er geen reguliere parkeerplaatsen meer beschikbaar zijn, wordt er veel van onze mensen gevraagd. Bezoekers komen dan boos aan en ook direct omwonenden geven er soms blijk van even niet zo blij te zijn met alle leuke activiteiten in uw woonomgeving. Onze medewerkers zijn getraind op omgaan met dergelijke emoties. Zij proberen zo goed en snel als dat kan voorkomende knelpunten op te lossen. Accres is er trots op dat ondanks de sterk toenemende drukte het aantal gebruikersklachten over de parkeervoorziening en parkeerbegeleiding is afgenomen.

Toenemende drukte leidt tot aanpassingen
Apenheul heeft het nog niet eerder zo druk gehad als afgelopen jaar. Met name aan het einde van het seizoen was er sprake van topdrukte. Om het parkeren ook op deze dagen in goede banen te leiden, vond er extra overleg plaats tussen Accres, de gemeente Apeldoorn en Apenheul. Tijdens dergelijke overleggen wordt gezamenlijk gezocht naar tijdelijke oplossingen voor het voorkomen van overlast door de aanhoudende drukte. Voor het lopende jaar heeft de gemeente Apeldoorn extra parkeercapaciteit gevonden op het terrein van AGOVV. In opdracht van de gemeente Apeldoorn sturen wij achtereenvolgens op:
1.    Zo veel mogelijk auto’s snel en goed achter de slagbomen parkeren
2.    Zo veel mogelijk auto’s snel en goed laten parkeren op het veld van AGOVV
3.    Parkeren rond het Boschbad, voor zover mogelijk
4.    Parkeren op de JC Wilslaan als de voorgaande opties onvoldoende ruimte blijken te geven.

Voor meer informatie omtrent het parkeren verwijzen wij u graag naar de daarvoor ingerichte pagina op onze website. http://ontdekken.accres.nl/park-berg-bos/parkeerplaats/