Skip to main content

Parkeer verwikkelingen..

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft de wethouder opdracht om te zoeken naar een goede structurele parkeeroplossing voor Apenheul / Park Berg en Bos. Daarbij wordt nu met name onderzocht of een parkeerdek op de grote parkeerplaats van het park een goede oplossing biedt.

Eerder door de wijkvereniging voorgestelde oplossingen middels bijvoorbeeld transferia aan de rand van de stad zijn door de gemeente en de raad naar de prullenbak verwezen. De wijkvereniging blijft in gesprek met de gemeente om de belangen van de wijk zo goed mogelijk aan de orde te stellen Daarbij zijn onze belangrijkste uitgangspunten geen Apenheul bezoekers gerelateerd verkeer noch wildparkeren van diezelfde bezoekers in de straten van onze wijk.

De gemeente heeft een aantal oplossingen bedacht die zij voor implementatie voorlegt aan de bewoners van onze wijk. Brieven met die strekking zijn vanuit de gemeente in overleg met de wijkvereniging aan bewoners verstuurd. De informatie brief die aan betrokken bewoners is verstuurd: Informatie brief zones vergunning parkeren 

Op maandag 11 maart heeft een bijeenkomst plaats gevonden in het Fletcher hotel waarin een en ander is toegelicht.

De bijeenkomst is zeer druk bezocht door wijkbewoners. Er is geen verslag beschikbaar van de discussies die avond.