Skip to main content

Onderzoek vergunningparkeren

Om de overlast voor de wijkbewoners enigszins te beperken is voor een aantal straten vergunningparkeren ingevoerd. Voor bezoekers en zeker voor buitenlanders blijkt de bebording onduidelijk en wordt er toch geparkeerd. Met als gevolg een forse boete na een leuk dagje uit. Die bezoekers zullen we niet gauw terugzien in Apeldoorn en zullen zich zeker ook niet positief uiten.

Om de onduidelijkheden weg te nemen onderzoekt een projectgroep uit de wijk samen met gemeenteambtenaren naar de mogelijkheid om niet een aantal straten, maar een deel van de wijk (driehoek J.C.Wilslaan, Soerenseweg, Jachtlaan) af te bakenen; met een duidelijke boodschap dat daar op bepaalde tijden niet kan worden geparkeerd.
Er is voorzien, dat met de betrokken bewoners zorgvuldig wordt gecommuniceerd om tot een acceptabele oplossing te komen. Daarvoor worden betrokken bewoners via een online enquête gevraagd hun mening te geven.

(wijkinitiatief gestart voorjaar 2013)

Ondertussen is ook de uitslag van dit onderzoek bekend. De resultaten hiervan kunt u hier lezen.