Skip to main content

Vrij parkeren rond Boschbad beperkt

Steeds meer bezoekers van het Boschbad hebben een parkeerplekje gevonden in de straten vlakbij de ingang van het zwembad. Waar in het overgrote deel van onze wijk ten zuiden van de Soerenseweg een parkeerregime is ingesteld, is dit niet het geval in de straten rond het Boschbad. In deze straten is geen parkeerregeling van kracht omdat de aanwonenden in eerste instantie geen problemen hadden met parkerende badgasten. Daarmee is het vrij parkeren in die straten.

Dat gaat veranderen….

De toegenomen parkeerdrukte leidde langzamerhand tot toegangsproblemen in de Magnolialaan en Hazelaarlaan: op warme dagen was het regelmatig zo druk dat de toegang compleet geblokkeerd werd. De overlast beperkt zich overigens tot de zomermaanden wanneer het Boschbad geopend is.

Aanwonenden hebben daarom gemeente verzocht het parkeerregime wat geldt in de rest van de wijk ook van kracht te laten worden in de Hazelaarlaan en Magnolialaan, zij het alleen in de zomermaanden.

De gemeente heeft na rijp beraad besloten dit verzoek in te willigen door een parkeerregime in te stellen van 10.00 tot 15.00 uur gedurende de maanden juni, juli en augustus. Dit is op 26 januari 2021 bekend gemaakt via een bekendmaking in gemeenteblad : Publicatie besluit vegunningzone

Bijgaand de begeleidende brief met kaartje waarop de nieuwe parkeerzone is aangegeven: Bewonersbrief parkeerzone Magnolialaan en Hazelaarlaan.