Skip to main content

Parkeren bij AGOVV in problemen..

Afgelopen jaren zijn twee velden op het terrein van voetbalvereniging AGOVV in gebruik geweest als overloop parkeerterrein bij piekdagen van de Apenheul.

Het tijdelijke gebruik is als compromis in november 2016 overeengekomen tussen betrokken partijen. De tijdelijkheid van die oplossing was een uitdrukkelijke voorwaarde bij dat compromis wat door de toenmalige wethouder Kruithof aan AGOVV is bevestigd.

In maart 2020 besloten het college en de gemeenteraad echter unilateraal om de tijdelijke parkeeroplossing om te zetten in een permanente oplossing. De gesprekken die partijen sinds dat besluit met elkaar voeren hebben nog niet tot een oplossing geleid. De gemeente hint nu dat zij mogelijk overgaat tot  juridische procedures.

De gemeente wil de betreffende velden terugkopen van AGOVV. Het bestuur van AGOVV is het daar niet mee eens en ziet dit anders: zij hebben de gemeente alternatieven aangeboden waarbij er blijven geparkeerd kan worden. Dat vindt de gemeente op haar beurt geen acceptabele oplossing. Het college heeft besloten vast te houden aan de keuze die is gemaakt en zegt mogelijkheden te zien om de velden via juridische weg terug te kopen van AGOVV.

In tussentijd mogelijk andere oplossing nodig

Omdat partijen geen overeenstemming hebben bereikt met kan het zijn dat het parkeren komend jaar niet meer mogelijk is op het terrein van AGOVV. De huurovereenkomst die gemeente had met AGOVV had een looptijd van vijf jaar en is per 1 november beëindigd. De huurovereenkomst verplicht gemeente om de velden nu eerst weer op te leveren en ze ook terug te brengen in hun oorspronkelijke staat. Deze werkzaamheden starten deze maand.

Tegelijkertijd stelt de gemeente in gesprek te blijven met AGOVV. Of deze gesprekken er wel of niet toe gaan leiden dat er komend jaar geparkeerd kan worden bij AGOVV is op dit moment nog niet duidelijk.

Hoe dan ook is nu eerst een bestemmingsplanwijziging nodig. Dat was eerst niet nodig, omdat slechts tijdelijk werd afgeweken van de bestemming. Met de wijziging moet geregeld worden dat de velden definitief ingericht kunnen worden voor (overloop)parkeren. Deze procedure is de gemeente nu aan het voorbereiden; zij verwachten het voornemen tot een bestemmingsplanwijziging in februari 2022 te kunnen publiceren.

Deze  Bewonersbrief Parkeren AGOVV  betreffende dit onderwerp is door gemeente aan aanwonenden verstuurd.

Op de website van de gemeente vindt u onder Parkeeroplossing Apenheul bij AGOVV  een uitgebreid verslag en verdere documentie rond dit onderwerp.