Skip to main content

Plannen Ponstein locatie

Dit betreft het gebied, de kuil, aan de Amersfoortseweg ten westen van Koningin Julianatoren.
Het gebied is bekend als het Gat van Zevenhuizen.

De huidige eigenaar is de heer Gerard Ponstein, een man met zeer ruime ervaring met opruimen van milieu onvriendelijke situaties en ruime kennis van wet- en regelgeving op dit gebied.
Vanwege de toekomstplannen van de heer Ponstein voor dit gebied zullen wij U hier op de hoogte houden.

Geschiedenis van de kuil
In de vijftiger jaren is het gebied ontgrond door aannemer Zevenhuizen. Vervolgens is de door ontgronding ontstane kuil gebruikt als vuilstortplaats. Er is voornamelijk bouwafval gestort maar ook zgn. ijzerkistjes dat zijn metaal sintels van de oude gasfabriek. De stortplaats is tot 1967 in gebruik geweest.
Het terrein staat als stortplaats onder supervisie van de provincie Gelderland, de gemeente zou hier geen zeggenschap hebben.
In 2000 zijn door de provincie ruim 750 stortplaatsen onderzocht waarvan rapporten bestaan.
In 2008 heeft de provincie een plan van aanpak voor stortplaatsen voorbereid. Daarvoor is een rapport gemaakt door Arcadis.
In 2011 heeft de provincie opnieuw een notitie gemaakt: kansen voor herontwikkeling en hergebruik van stortplaatsen.
Verder is er het provinciaal beleid NAVOS, nazorg voor oude stortplaatsen.

NB. Omdat het hier een voormalige stortplaats betreft, zou hier geen sprake zijn van de wetgeving Natura 2000. naar zeggen van de heer Ponstein zijn de stortplaatsen in de provincie buiten Naura 2000 gehouden, omdat anders alle vervuiling in deze gebieden (op kosten van de overheid) volledig zouden moeten worden geruimd.

teksten – Henk Otto