Skip to main content

Plannen Soerenseweg richting Wilslaan

In 2021 is de Soerenseweg binnen de bebouwde kom aangepakt en heringericht. Het deel buiten de bebouwde kom, tussen het wildrooster bij de Arendsburght tot aan de Wilslaan is in het najaar van 2022 aan de beurt.

Uit onderzoek is gebleken dat er op dit deel van de Soerenseweg harder wordt gereden dan toegestaan. Pogingen van de wijkvereniging om de snelheid in dat wegdeel verder terug te brengen, maar ook om een voetpad voor wandelaars te creëren zijn gehoord maar met bureaucratische argumenten niet gehonoreerd door de gemeente.

De gemeente heeft op verzoek van de wijkraad wel gekeken of de veiligheid voor de fietsers op dit stuk kan verbeteren.  Als resultaat worden de bestaande fietsstroken verbreed en de ruimte voor auto’s versmalt. De totale breedte van de weg verandert niet. Daarnaast worden we meerdere snelheid remmende drempels aangelegd om de veiligheid voor fietsers te verhogen. De weg kent momenteel een snelheidsregime van 60 km/uur. Dit zal niet veranderen. De nieuwe drempels zijn ook gemaakt om er met 60 km/uur overheen te rijden, net als andere drempels buitende bebouwde kom. In figuur 1van de bijlage Onderhoud Soerenseweg figuur 1 en 2 ziet u een uitsnede van de weg in de nieuwe situatie. Figuur 2 laat zien hoe het nieuwe kruispunt eruit komt te zien.

Plannen
Tussen september en december 2022 wordt het wegdek van de Soerenseweg vervangen. De precieze startdatum is nog niet bekend. Dit is afhankelijk van de planning van de aannemer. Ongeveer 2 weken voor de start van de werkzaamheden zal de aannemer van dit project ons verder informeren over de planning, omleidingsroutes en andere praktische zaken.