Portefeuille verdeling bestuur

Binnen het bestuur van de wijkvereniging Berg en Bos zijn de taken als volgt verdeeld:

Arjan Speelman – voorzitter
– stadsdeel noordwest overleg
– coördinatie en support overleg situaties
– parkeren

Gustaaf van den Brand – secretaris
– zorg en welzijn
– wijkblad
– secretariaat

Bas de Bruin – penningmeester
– financiën
– ledenadministratie

Otto Verkerke – bestuurslid
– infrastructuur, openbare ruimte, verkeer
– grijs en groen
– website
– buurtbus

Jan Wassink – bestuurslid
– bouwen, wonen, bestemmingsplannen
– omgevingsvergunningen
– recreatiezonering
– geluid en locatie-profielen

André Conradi – bestuurslid
– overlast openbare ruimte en recreatie
– veiligheid
– stadspark Berg en Bos
– julianatoren

Carien Boesenach-Akkermans – bestuurslid
– jeugdzaken
– wijkactiviteiten
– duurzaamheid, milieu en energie

Anke Nijhuis – bestuurslid
– social Media
– fondsenwerving
– enquetes

 

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn