Portefeuille verdeling bestuur

Binnen het bestuur van de wijkvereniging Berg en Bos hebben de bestuursleden de portefeuilles verdeeld. Daarnaast zijn er ook niet-bestuursleden, die actief zijn voor of in naam van de wijkvereniging.

Arjan Speelman – voorzitter
– stadsdeel noordwest: platformoverleg, voorzittersoverleg
– parkeren
– support overlegsituaties
– stadsdeelmanager

Gustaaf van den Brand – secretaris
– zorg en welzijn, wijkactiviteiten
– wijkblad

Irene Steendam – bestuurslid
– secretariaat

Paul Dekens – penningmeester
– financiën
– ledenadministratie

Ronald Kort – bestuurslid
– overlast openbare ruimte en recreatie, Stadspark
– wijkagent, Vigilat, Accres

Otto Verkerke – bestuurslid
– infrastructuur, openbare ruimte, verkeer
– bestemmingsplannen, evenementen
– grijs en groen, stadsdeelbeheerder
– website

Jan Wassink – bestuurslid
– bouwen, wonen, bestemmingsplannen
– geluid en locatieprofielen

Projecten in behandeling bij niet-bestuursleden

Update en conversie website : Vanbinnennaarbuiten

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn