Skip to main content

Portefeuille verdeling bestuur

Binnen het bestuur van de wijkvereniging Berg en Bos zijn de taken als volgt verdeeld:

Gustaaf van den Brand  – voorzitter
– stadsdeel noordwest overleg
– coördinatie en support overleg situaties
– parkeren

Anke Nijhuis – secretaris
– zorg en welzijn
– wijkblad, social media
– secretariaat en enquetes

Bas de Bruin – penningmeester
– financiën
– ledenadministratie

Otto Verkerke – bestuurslid
– infrastructuur, openbare ruimte, verkeer- grijs en groen
– parkeren, website
– buurtbus

Jan Wassink – bestuurslid
– bouwen, wonen, bestemmingsplannen
– omgevingsvergunningen
– recreatiezonering
– geluid en locatie-profielen

André Conradi – bestuurslid
– overlast openbare ruimte en recreatie
– veiligheid
– stadspark Berg en Bos
– julianatoren

Carien Boesenach-Akkermans – bestuurslid
– jeugdzaken
– wijkactiviteiten
– duurzaamheid, milieu en energie