Presentatie resultaten infrarood actie

Presentatie resultaten infrarood actie op jaarvergadering
Op 16 april, na afronding van de jaarvergadering van de wijkvereniging Berg en Bos, was er ruimschoots aandacht voor het duurzaamheidsproject, dat de wijkvereniging voor haar wijkbewoners had geinitieerd.

In totaal hebben 93 woningeigenaren hun woning laten fotograferen met behulp van infrarood fotografie. Ruim 80 bewoners hebben ook gevolg gegeven aan de oproep om hun woning energie gegevens beschikbaar te stellen om daarmee (anoniem) bij te dragen aan een overzichtsbeeld hoe het is gesteld met de energiehuishouding van de woningen in de wijk.

Een woord van waardering en dank is hier meer dan op zijn plaatsvoor de groep bedwoners die vrijwillig hebben bijgedragen aan het tot stand komen van dit project. Zo waren er bewoners die de route-indeling hebben voorbereid zodat er in de nacht efficient kon worden gewerkt, waren er begeleiders die de thermograaf hebben begeleid van huis naar huis, hebben enkele bewoners alle deelnemende woningen gefotografeerd voor het rapport en tenslotte hebben zij alle gegevens verwerkt en genalyseerd.
Builingdoctor verzorgde de fotografie en rapporten en CFP begeleide de vrijwilligers voor de analyses.

Tijdens de vergadering gaf onze leverancier Buildingdoctor een presentatie van gebruikte techniek en werd uitleg gegeven hoe men de verkregen gegevens moet interpreteren. Ook werd er ingegaan op mogelijke vervolgonderzoeken, hoe die worden toegepast en functioneren.

Daarna volgde een presentatie van Corporate Facility Partners (CFP) waarbij een samenvatting en eerste analyse van alle verkregern informatie werd getoond. Alle gegevens zijn daarvoor verwerkt door een aantal vrijwilligers (bewoners) uit onze wijk. De beelden spreken voor zich.

Beide presentaties zijn hier beschikbaar:
Buildingdoctor
CFP- Berg en Bos woningen

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn