Pretpark Apeldoorn West?

De gemeente heeft scenario’s en plannen uitgewerkt voor de toekomstige ontwikkeling van de toeristische sector in Apeldoorn Noord-West. Deze plannen zijn voor het eerst naar buiten gebracht op een presentatie van de gemeente in de St@art in park Berg en Bos op woensdagavond 7 oktober j.l.

Hierbij werden de volgende scenario’s gepresenteerd:

Scenario 1 : Apeldoorn Adventure Park

Scenario 2 : Roots in the Woods

Scenario 3 : Groot Berg en Bos

Scenario 4 : Apeldoorns Kant

De Stentor heeft afgelopen donderdag uitgebreid verslag gedaan over de plannen van de gemeente Apeldoorn met Apeldoorn West. Bij deze presentatie was eveneens een delegatie van het wijkbestuur aanwezig. De gemeente is van plan de gepresenteerde plannen, waarin zij naar eigen zeggen de inbreng van stakeholders zo goed mogelijk heeft vertaald, volgende maand al voor te leggen aan de gemeenteraad.

In het afgelopen jaar heeft de gemeente met onze wijkvereniging als ook de andere wijkverenigingen in Apeldoorn Noord West gesproken. De gemeente zal dit ook gedaan hebben met andere stakeholders, zoals milieuverenigingen en bedrijven. De gemeente heeft hierop alle vezamelde meningen en ideeën zo goed mogelijk samengevat in het viertal scenario’s die nu gepresenteerd worden.

De wijkvereniging acht het noodzakelijk om haar leden zo uitgebreid en snel mogelijk op de hoogte te stellen van de ideeën die binnen de gemeente leven voor de ontwikkeling van de toeristische sector rond onze wijk. Wij willen deze scenario’s daarom graag met u delen zodat u zich ook een beeld kunt vormen over wat de gemeente als mogelijkheden ziet.

In de komende tijd zitten wij als bestuur van de wijkvereniging met de projectgroep om de tafel om alle details van de diverse scenario’s goed in beeld te krijgen.
De wijkvereniging zal de ontwikkelingen van deze scenario’s kritisch volgen.

 

 

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn