Skip to main content

Recreatie parkeerdruk in 2013

Recreatie en daaruit voortkomende parkeerdruk. Het aantal bezoekers aan de recreatie en evenementen organisaties rond de wijk is voor 2013 nog nooit zo hoog geweest.

Bijgaand overzicht laat het aantal bezoekers zien aan alle recreatieve instellingen rond de wijk Berg en Bos.

jaarverslag recreatiebezoek 2013

Was er in 2012 een toename aan de zuidkant van de wijk, in 2013 is de toename met name het gevolg van het goede seizoen van Koningin Julianatoren, Paleis Het Loo en het Paleispark. Omdat nu ook Paleis Het Loo haar parkeervoorzieningen op orde heeft is in de noordzijde van de wijk weinig tot geen parkeeroverlast geweest.

In de omgeving van het Stadspark daarentegen was, ondanks het wegvallen van de BVO-AGOVV bezoekers, de parkeerdrukte ook weer massaal.

 

in 2013 werd de J.C.Wilslaan 22 dagen, meestal in de weekenden, afgesloten (in 2012 – 23 keer) en vele bezoekers zochten zich een weg door of parkeerden in de wijk. Wijkbewoners hadden om duidelijk bebording voor het vergunningengebied gevraagd en gekregen, zodat vele bezoekers niet verkeerd parkeerden.

Omdat de gemeente haar verantwoordelijkheid nog steeds niet wilde nemen heeft de wijkvereniging zelf een rapport laten opstellen door verkeerskundigen. Let op, de gemeente is eigenaar van de parkeerterreinen en heeft het beheer daarvan uitbesteed aan Accres.
Het rapport ‘Parkeren in en rond Berg en Bos’ is aan de gemeente aangeboden en nu nam de verantwoordelijke wijkwethouder Olaf Prinsen wel de verantwoordelijkheid. In het najaar 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat het aantal parkeerplekken moet worden uitgebreid met 400 plekken. Vervolgens is een project gestart om de verkeerscapaciteit uit te breiden naar 2000 plekken. Het project is snel en efficiënt opgepakt door projectmanager Jos van Nuenen en er wordt aan gewerkt om rond de Felualaan en op het Boschbad terrein de plekken te realiseren.
Ook bestaan er plannen voor omleiden deel van de bezoekers via Apeldoorn Zuid.

In het gebied rond het Stadspark is sprake van vergunning parkeren. Omdat de contouren van het vergunning gebied onregelmatig en daarmee onduidelijk zijn voor bezoekers, is besloten daar aandacht aan te besteden. De wijkvereniging heeft daarom alle wijkbewoners ten zuiden van de Soerenseweg via een internet enquête gevraagd naar hun mening voor een aantal oplossingen. De meningen bleken verdeeld en het huidige vergunningen beleid blijft gehandhaafd.