Skip to main content

Resultaten enquete wijkbewoners

April 2017

Op de jaarvergadering van de wijkvereniging zijn de resultaten van de enquête “Wat vindt u belangrijk?” toegelicht. Na een introductie door Arjan Speelman zijn de resultaten gepresenteerd door Mieke van der Linden van het bureau “Door 1 Deur” wat de enquête heeft uitgevoerd. Vanwege de zwaarte van de presentatie is deze verdeeld in drie secties die u kunt inzien via de volgende links:

Presentatie enquête deel 1 – 5

Presentatie enquête deel 6 – 11

Presentatie enquête deel 12-19

Bijlagen bij presentatie enquête

Ter referentie staan hierna de hoofdstukken vermeldt waaraan de nummers in de presentatie refereren:

0. Over de enquête

– Inleiding, Deelname, Vraagstelling en Wijze van rapporteren

1. Pluspunten van de wijk Berg en Bos

2. Prioriteiten voor de wijkvereniging

3. Overlast

4. Wijk steeds mooier of steeds minder mooi?

5. Nieuwgebouwde huizen in de wijk

6. Verkeersonveiligheid

7. Verkeersoverlast beperken

8. Veiligheid

9. Contact met de mensen in de buurt

10. Attracties

11. Activiteiten en voorzieningen

12. Sociale problematiek

13. Behoefte aan ondersteuning

14. Ondersteuning bieden

15. Reden om te verhuizen

16. Zelfstandig blijven wonen

17. Wijkvereniging

18. Hoe men betrokken wil worden bij ontwikkelingen en plannen in de buurt

19. Opgave voor deelname