Samen werken aan een prachtige schone wijk

Samen werken aan een prachtige schone wijk
Een buurt, een wijk of een dorpskern staat nooit stil. Ze veranderen, bewoners gaan trouwen, krijgen kinderen, gaan verhuizen. Al deze mensen hebben verschillende behoeften, verlangens en belangen. De gemeente doet haar best om hier rekening mee te houden. Door van elke wijk een prettige, leefbare omgeving te maken. Het dagelijks schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte hoort daarbij.

Wijkgerichte aanpak
De gemeente Apeldoorn is veel te groot om alle parken, groenstroken, wegen en paden vanuit één locatie te beheren. Vandaar dat de gemeente is opgedeeld in zes makkelijk beheersbare gebieden: de stadsdelen hieronder vallen ook de dorpen. Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte vindt zoveel mogelijk plaats vanuit deze stadsdelen. Hiermee wil de gemeente bereiken dat de afstand tussen inwoners en gemeente zo klein mogelijk blijft. Vanuit vier locaties in de stad houden de wijkteams zich bezig met alle voorkomende onderhoudwerkzaamheden in de openbare ruimte. U kunt hierbij denken aan het onderhoud van onder andere plantsoenen, wegen en paden, hondenuitlaatplaatsen, bermen en speelvoorzieningen, het riool en de straatverlichting. De wijkteams werken met een planning die af en toe flink verandert door de weeromstandigheden.

Seizoenswerkzaamheden
Naast de dagelijkse onderhoudswerkzaamheden zijn er seizoensgebonden werkzaamheden:

Tijdens de zomer wordt de omgeving verder opgeknapt, er wordt geschoffeld. Ook wordt uitgezakt grind van de uitwegen in de bermen aangevuld.
De herfst is begonnen. Het bladgroen wordt afgebroken, er ontstaan prachtige herfstkleuren. De wijkteams starten in november met het verwijderen van bladafval van de straten en paden. U kunt de gemeente natuurlijk ook helpen bij het opruimen van het bladafval voor uw deur en oprit door het blad in uw groene container te gooien. Het aanbieden van de groene container is in Apeldoorn gratis.
De winter doet denken aan warme chocolademelk of een warme dikke trui. Muts op en genieten van prachtige winterse landschap. Het doet ook denken aan gladde wegen, stapvoets rijdende auto’s, schuivende fietsers en voorzichtig lopende voetgangers. De gemeente Apeldoorn wil de overlast in tijden van vorst en sneeuw zoveel mogelijk beperken. Door preventief te strooien op hoofdwegen, busroutes en fietsroutes. Dat wil zeggen dat op basis van gladheidverwachting de gemeente gaat strooien, nog voordat het daadwerkelijk glad is.
In de winterperiode zijn de wijkteams ook druk met snoei- en dunningswerkzaamheden in bossen en groenvoorzieningen. In het voorjaar wordt het groen weer opgeknapt en op sommige plekken wordt de beplanting vervangen. Ook het onkruid wordt aangepakt.
Zo zijn de wijkteams gedurende het hele jaar hard aan het werk om Apeldoorn schoon, veilig en heel te houden.

Uw aanspreekpunt in de wijk
Elke wijk heeft een aanspreekpunt. Ernst Jan Mulderij is uw wijkbeheerder:
“Ik hechten veel waarde aan persoonlijk contact met bewoners. Daarom proberen mijn collega’s en ik bij meldingen de burger op te zoeken. Vragen worden duidelijker als je ze ter plekke bespreekt. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat burgers meedenken over hun wijk. Dat lijkt ons niet meer dan logisch.”
U kunt ook contact opnemen met het bestuur van de wijkvereniging, waar Arjan Speelman de aanspreekpersoon is. Er is regelmatig contact tussen de heren Mulderij en mulderijSpeelman om bijvoorbeeld gehoorde problemen op te lossen en verbeteringen te bespreken.

Melding
Heeft u een melding over de onderhoud van uw wijk? Dan kunt u terecht bij de Buitenlijn via de gemeentelijke website of via het telefoonnummer 14 055. Burgers en instellingen kunnen terecht bij de Buitenlijn voor het melden van problemen op het gebied van wegen, groen, milieu, verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc. Uw meldingen worden in de meeste gevallen afgehandeld door de wijkteams.

Door Ernst Jan Mulderij, wijkbeheerder Gemeente Apeldoorn

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn