Skip to main content

Senioren Hulp

Oudere mensen die op hogere leeftijd nog zelfstandig wonen of mensen die vanwege gezondheidsproblemen hulp of zorg nodig hebben, weten niet altijd waar zij zich toe kunnen wenden. Ouderenadviseurs staan deze mensen bij met raad en daad in het zelfstandig blijven wonen.

Voor ouderen en mensen met beperking in Stadsdeel Noord West is er een Ouderenadviseur / Cli├źntondersteuner via Stimenz. Waar deze ondersteuning vroeger geboden werd via Wisselwerk is dit sinds mei 2014 samen met MD Veluwe ondergebracht bij Stimenz.

 De ouderenadviseurs van Stimenz zijn onafhankelijk. Zij kunnen gebruik maken van de diensten van alle organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn in Apeldoorn. Dat maakt vele oplossingen mogelijk, zowel op het terrein van informele (vrijwillige), als formele (beroepsmatige) inzet.

De website van deze organisatie kunt u vinden via de volgende link : Website Stimenz

U kunt hiervoor ook contact opnemen met Stimenz via het telefoonnummer 088-784 64 64.

Het bezoekadres van Stimenz is  Brinklaan 268, 7311JD Apeldoorn