Snelheid Beperking

Snelheidsbeperking in onze woonwijk
De wijk Berg en Bos kent geen trottoirs en voetgangers lopen dus op de rijweg.

Tijdens de ledenvergadering van 2010 is met algemene stemmen ingestemd met een voorstel om met behulp van borden de gasterugautomobilisten te vragen hun snelheid te temperen. Helaas heeft de gemeente onvoldoende budget om in de woonwijk een 30km zone in te voeren. De oplossing is met volle medewerking van de gemeente tot stand gekomen.

Er zijn voor de wijk speciale waarschuwingsborden ontworpen en gemaakt die geplaatst zijn bij de ingang van alle toegangswegen van de wijk. Ook is er aandacht bij een aantal gevaarlijke kruisingen. Er is hoop dat de wijkbewoners zelf het goede voorbeeld gaan geven en dat we daarmee een veel rustiger en ook veilige openbare ruimte voor alle wijkbewoners krijgen. Ook komt de mogelijkheid zo terug dat de kinderen veilig op straat kunnen spelen.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn