Skip to main content

Soerenseweg wordt aangepakt

In juni 2021 hebben wij u bericht over de aanstaande werkzaamheden aan de Soerenseweg. Inmiddels heeft aannemer Schagen Infra de opdracht verkregen: die is van plan op 20 september te starten met de uitvoering.

Tijdens de werkzaamheden wordt de Soerenseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Dit wordt omgeleid via de JC Wilslaan en/of Amersfoortseweg. Fietsers worden omgeleid via de Soerenseweg, Juniperlaan en Bosweg. De aannemer start op 20 september met het opbreken van het wegvak van de kruising met de Juniperlaan tot de inrit naar de Arendsburcht. Het parkeerterrein van de Arendsburcht blijft daarbij bereikbaar vanaf de oostzijde. Op 27 september wordt gestart met het opbreken van de Roosmale Nepveulaan vanaf de Soerenseweg tot Burg. Roosmale Nepveulaan nr. 2.

Deze werkzaamheden nemen ca 4 weken in beslag. Gedurende deze werkzaamheden kunnen de direct aanliggende bewoners hun woning gedurende een aantal dagen niet bereiken met de auto. De aannemer neemt vroegtijdig contact met aanwonenden op als dat aan de orde is. Omdat voor de werkzaamheden aan de overige wegvakken de wegconstructie grotendeels in tact blijft betekent dit dat de overige woningen aan de Soerenseweg grotendeels bereikbaar blijven, ook met de auto. Wel kan het voorkomen dat u tijdens het frezen, asfalteren of het opbreken en aanbrengen van de goten uw woning tijdelijk even niet met de auto kunt bereiken. U kunt uw auto dan verderop in de straat of in aanliggende straten parkeren. Uiteraard blijven alle woningen wel altijd te voet, met de fiets en voor hulpdiensten bereikbaar. Het frezen en aanbrengen van de nieuwe asfaltverharding staat voorlopig gepland in de periode tussen 18 en 29 oktober over het gehele traject van de Soerenseweg en Burg. Roosmale Nepveulaan. Dan is er dus wat meer overlast te verwachten. De werkzaamheden worden naar verwachting eind december 2021 afgerond. Aanwonenden worden door de aannemer tijdens de uitvoering verder op de hoogte gehouden over de planning, fasering en bereikbaarheid. Wij zullen de belangrijkste informatie ook publiceren op onze website.