Skip to main content

Renovatie Sprengenvallei in park Berg en Bos

Zoals al eerder gemeld gaat de gemeente de sprengenvallei in park Berg en Bos opknappen.

Mede dank zij een subsidie van de  Provincie Gelderland kan het achterstallige onderhoud van de wandelpaden en het groen worden opgepakt. Voorafgaand heeft de gemeente hierover overleg gepleegd met betrokkenen waaronder omwonenden in  onze wijk.

Het is de bedoeling dit mooie wandelgebied beter toegankelijk te maken voor wandelaars; daarvoor zijn extra toegangen nodig. Die toegangen zullen afsluitbaar gemaakt worden ter voorkoming van overlast in avonden en nachten.

De gemeente wil de plannen en het ontwerp graag toelichten. Daartoe is op 7 september a.s. om 19.30 uur in restaurant de Boschvijver een informatiebijeenkomst georganiseerd.

Zie bijgaande uitnodiging : Informatieavond renovatie Sprengenvallei

U bent van harte uitgenodigd deze informatieavond bij te wonen.

N.B.:Bij de brief is tevens een plankaart toegevoegd: u kunt die kaart in “landscape” formaat bekijken door in het pop-up menu waarin de brief verschijnt in de rechterbovenhoek op de pijltjes te klikken. In het daarop verschijnende menu kiest u dan voor “rechtsom draaien”.