Skip to main content

Sprengenvallei : werk in uitvoering

In de zaal van restaurant de Boschvijver heeft de gemeente voor zo’n 20 mensen in totaal een presentatie van de plannen voor de Sprengenvallei gegeven.
Op een aantal onderwerpen is wat dieper ingegaan zoals de komende bosdunning.
Bij de opening- en sluiting van het park werd opgemerkt dat ‘men’ nog wel eens via kapotte hekwerken achter bij AGOVV-terrein binnenkomt.

Ook is er wat meer verteld over het beheer en onderhoud en is het watervoerende deel, de spreng/waterloop besproken.
De gemeente is bezig om dekking te zoeken voor herstel van de waterloop en eventueel herstel van de stenen Grindbergbrug. Voor beide onderdelen lijkt dit kansrijk te zijn!
Als één van de twee (of wellicht beiden) mogelijk wordt, heeft dit wel gevolgen voor de uitvoeringsplanning: het volume van het werk wordt dan groter en anders van aard.

De presentatie en tekeningen staan op de gemeentelijke website en is bereikbaar via de volgend link: www.apeldoorn.nl/sprengenvallei.

Aanwonenden hebben kortgeleden de volgende brief met nadere informatie ontvangen:  Brief omwonenden

Intussen is de gemeente gestart met het verwijderen van oude houten bruggen en asfalt van de bestaande route.U kunt zich daar ook zelf van op de hoogte stellen met een wandeling langs dit prachtige stukje Berg en Bos..