Skip to main content

Stadsdeel Manager

Door Wim Bergink

Per 1 april 2014 heeft Wim Bergink het stokje overgenomen van José Cvetanovic als stadsdeelmanager van het stadsdeel Noordwest – en dus ook van de wijk Berg en Bos. Deze wisseling van stadsdelen is door ons, stadsdeelmanagers, zelf in gang gezet en ik begin dus met veel enthousiasme aan deze nieuwe uitdaging in een nieuw stadsdeel. Hoewel nieuw, toch niet helemaal. Ik woon inmiddels ruim 30 jaar in Apeldoorn (Noordwest) en mijn kinderen hebben in Berg en Bos de middelbare school bezocht, dus helemaal onbekend is dit deel van Apeldoorn niet voor mij. En ik verheug me erop nu op een heel andere manier kennis met deze wijk te maken.

De afgelopen 8 jaar werkte ik als stadsdeelmanager in het stadsdeel Noordoost, dus het werk zelf is niet nieuw voor mij. Mijn rol is vooral die van verbinder, van intermediair, tussen het stadhuis en de wijk / het stadsdeel. Ik wil weten wat er speelt in de wijk, waar er problemen zijn, waar er vragen of ambities zijn. En vervolgens daarmee natuurlijk aan de slag gaan. Bevorderen dat wij hier als gemeente goed op in spelen, of de verbinding leggen met het welzijnswerk, woningcorporaties of wijkagent. Kortom, schakelen, verbinden, aanjagen om te zorgen dat de wijk leefbaar blijft. Maar uiteraard heeft de wijkvereniging hier ook een belangrijke rol in. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor de wijkvereniging binnen de gemeente en probeer hen zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen.

De eerste periode gebruik ik vooral om lopende zaken zo goed mogelijk af te handelen en om de wijk en de mensen beter te leren kennen en zo zicht te krijgen op wat er allemaal speelt in de wijk. Het is me inmiddels voldoende duidelijk geworden dat in uw wijk de aanwezigheid van een aantal grotere attracties en wat dat met zich meebrengt rondom verkeer, parkeren en evenementen een punt van constante aandacht is. Ik hoop straks ook een bijdrage te kunnen leveren aan het op een passende manier oplossen van dit vraagstuk.

Wat ik erg belangrijk vind is samenwerking. Als het gaat om de leefbaarheid in de wijk heeft de gemeente daarin een rol, maar ook diverse maatschappelijke organisaties en niet in het minst u, als bewoner. De wijk maken we samen. En ik wil daar graag samen met u mijn steentje aan bijdragen. Ik heb er zin in. Graag tot ziens in de wijk, Wim Bergink

NB: wilt u contact met mij dan kan dat via de wijkvereniging, maar u kunt mij uiteraard ook rechtstreeks benaderen. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de gemeente (14 055) of per mail: w.bergink@apeldoorn.nl. En u kunt mij volgen via twitter: @055Noordwest. Ik probeer daarop regelmatig korte berichtjes te plaatsen waarvan ik denk dat ze voor inwoners van het stadsdeel Noordwest interessant kunnen zijn.