Skip to main content

Stadsdeel Noordwest

Onze wijk Berg en Bos maakt deel uit van het stadsdeel Noordwest van de gemeente Apeldoorn. Met een op het gebied afgestemd beleid wil de gemeente dicht bij haar burgers zaken regelen. Dat gebeurt met behulp van de stadsdeelplannen en toekomstagenda’s.

Stadsdeelplan
Met het verschijnen van de kadernotitie stadsdeelaanpak en de publicatie van de stadsdeelplannen is er helderheid gekomen in dit gemeentelijk beleid. U kunt deze informatie ook vinden op de website van de gemeente.

Het stadsdeelplan voor alle wijken in Apeldoorn NoordWest (Sprengen, Berg en Bos, Orden, Kerschoten, De Vlijt, De Naald, De Parken) is eind november 2007 vastgesteld in de Kadernotitie door burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn.

Het Stadsdeelplan Noord-West is de uitwerking van de Toekomstagenda die destijds is opgesteld op basis van onderwerpen die in alle wijken (wijkbijeenkomsten 31 oktober en 2 november 2005) het vaakst aan de orde zijn gesteld. De volgende stadsdeelplannen zijn hier te downloaden:
1e Stadsdeelplan Noordwest 2008-2009
2e Stadsdeelplan Noordwest 2010-2011

Toekomstagenda
De toekomstagenda werd opgesteld door het Stadsdeelplatform NoordWest en bevat onderwerpen zoals:

  • Het opbouwen van goede relatie tussen gemeente en ‘de’ wijk (wijkraad, diverse buurtorganisaties, bewoners) t.a.v. het signaleren van wijkontwikkelingen, tijdig ingrijpen, samen opzetten van initiatieven, nakomen van afspraken.
  • De sociale betrokkenheid van bewoners op elkaar vergroten. Dat kan per wijk, per groep en zelfs per straat verschillen.
  • Opzetten van een campagne of andere projecten die zich richten op goed, dus vooral veilig, verkeersgedrag.
  • Een actievere aanpak van afval in wijken. Vooral zwerfvuil, rond scholen, flats en openbare plekken, etc.
  • Het uitbreiden van projecten als buurtpreventie. Dit zorgt voor meer wijkveiligheid, maar versterkt ook de saamhorigheid en samenwerking.

De Toekomstagenda zijn geen toezeggingen en beloftes maar gaat over onderwerpen waarover wijkbewoners, wijkraden, gemeente en instanties met elkaar in gesprek gaan, omdat ze dat de belangrijkste agendapunten voor het stadsdeel vinden. Dit moet leiden tot input of verandering van prioriteiten bij de gemeenteplannen.

De volgende toekomstplannen zijn hier te downloaden of verder te lezen:
Toekomstagenda Noordwest 2006-2009
Toekomstagenda Noordwest
Toekomstagenda Noordwest 2013-2016