Skip to main content

Stadsdeelplan 2010-2011

Met het verschijnen van de kadernotitie stadsdeelaanpak en de publicatie van de stadsdeelplannen is er helderheid gekomen in dit gemeentelijk beleid. U kunt deze informatie ook vinden op de website van de gemeente.

Het stadsdeelplan voor alle wijken in Apeldoorn NoordWest (Sprengen, Berg en Bos, Orden, Kerschoten, De Vlijt, De Naald, De Parken) is eind november 2007 vastgesteld in de Kadernotitie door burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn.

Het Stadsdeelplan Noord-West is de uitwerking van agendaNW.pdf die destijds is opgesteld op basis van onderwerpen die in alle wijken (wijkbijeenkomsten 31 oktober en 2 november 2005) het vaakst aan de orde zijn gesteld. Eind 2010 is een 2e Stadsdeelplan Noordwest 2010-2011 verschenen.
De toekomstagenda werd opgesteld door het Stadsdeelplatform NoordWest en bevat onderwerpen zoals:

  1. Het opbouwen van goede relatie tussen gemeente en ‘de’ wijk (wijkraad, diverse buurtorganisaties, bewoners) t.a.v. het signaleren van wijkontwikkelingen, tijdig ingrijpen, samen opzetten van initiatieven, nakomen van afspraken
  2. De sociale betrokkenheid van bewoners op elkaar vergroten. Dat kan per wijk, per groep en zelfs per straat verschillen.
  3. Opzetten van een campagne of andere projecten die zich richten op goed, dus vooral veilig, verkeersgedrag.
  4. Een actievere aanpak van afval in wijken. Vooral zwerfvuil, rond scholen, flats en openbare plekken, etc.
  5. Het uitbreiden van projecten als buurtpreventie. Dit zorgt voor meer wijkveiligheid, maar versterkt ook de saamhorigheid en samenwerking.

De Toekomstagenda zijn geen toezeggingen en beloftes maar gaat over onderwerpen waarover wijkbewoners, wijkraden, gemeente en instanties met elkaar in gesprek gaan, omdat ze dat de belangrijkste agendapunten voor het stadsdeel vinden. Dit moet leiden tot input of verandering van prioriteiten bij de gemeenteplannen.

Intussen heeft U eind 2011 via een enquete Uw mening kunnen geven voor nieuw beleid dat zal worden opgenomen in een nieuwe toekomstagenda. Ook zullen de resultaten van de enquete door de wijkvereniging worden gebruikt in haar beleid. De resultaten zijn getoond en ter discussie gesteld tijdens de jaarvergadering 2012 van de wijkvereniging.