Skip to main content

Stadsdeelplan 2013-2014

Recent is het stadsdeelplan Stadsdeel Noordwest 2013-2014 vastgesteld door de gemeenteraad en geldig voor de eerste twee jaar de Toekomstagenda 2013-2016.

De aanbevelingen uit de Toekomstagenda 2013-2016, zoals die vorig jaar – als resultaat van de enquête onder de bewoners – werd opgesteld, worden in dit plan puntsgewijs behandeld. 
Waar mogelijk zijn de plannen omgezet in concrete voornemens. Onder voorzitterschap van de stadsdeelmanager zal de voortgang kritisch worden gevolgd in het platform overleg van de wijkvereniging en de andere wijkraden in Noordwest.

Download hier het Stadsdeelplan 2013-2014