Skip to main content

Asfalteringswerk gaat verder

augustus 2018

KWS Infra gaat, in opdracht van de gemeente Apeldoorn, ook het tweede jaar werkzaamheden uitvoeren in de wijk Berg en Bos.Deze werkzaamheden zijn een voortzetting van de werkzaamheden die KWS Infra in het najaar van 2017 in uw wijk heeft verricht.

Door omstandigheden bereikte ons deze informatie pas na de inloopavond op 29 augustus zodat wij dit niet tijdig konden bekendmaken.

Wanneer

De werkzaamheden starten op maandag 10 september en zijn verdeeld in 2 hoofdfases. Binnen elke hoofdfase zijn subfases opgenomen waarin kruisingen worden afgesloten. Ter verduidelijking is een schema bijgevoegd: Fasering tekening asfalt 2018 .

Het werk is naar verwachting eind november gereed.

 

Het volgende bericht is door KWS onder de aanwonenden verspreid:

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan o.a. uit het vervangen van het asfalt en andere verhardingen, de aanleg van afwateringsvoorzieningen en de aanleg van drempels en plateaus om de 30 kilometer zone uw wijk te markeren.

Gevolgen voor u
Wij proberen uiteraard zo min mogelijk overlast te veroorzaken. De werkzaamheden hebben de volgende gevolgen voor u:
• Gedurende freeswerkzaamheden is het mogelijk om het wegvak onder begeleiding van onze verkeersregelaars te passeren.
• Tijdens werkzaamheden aan de kruisingen zijn alternatieve routes beschikbaar, zodat uw woning bereikbaar blijft.
• Tijdens het aanbrengen van de asfaltdeklaag is het niet mogelijk om uw woning gedurende een periode van ongeveer 4 uur met gemotoriseerd vervoer te bereiken. Vooraf wordt u geïnformeerd over de exacte datum en tijdstip.

Inloop informatieavond
Op woensdag 29 augustus organiseren wij een informatieavond in het Fletcher Hotel Apeldoorn aan de Soerenseweg 73, inloop tussen 18:30 en 20:30. Wij informeren u over de werkzaamheden en planning en u kunt vragen stellen.

KWS App
U kunt zich gratis aanmelden bij de ‘KWS App’ voor het ontvangen van informatieberichten. Deze is beschikbaar voor zowel iOS als Android. We houden u hiermee op de hoogte van de werkzaamheden, stand van zaken, updates etc. Ook kunt u vragen en opmerkingen plaatsen en een tevredenheidsenquête invullen.
U vindt het project onder de noemer ‘Grootonderhoud Berg & Bos (Asfaltond.’18-’19)’

Heeft u nog vragen?
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u naast de KWS app ook per e-mail en tijdens werkdagen telefonisch contact opnemen met onze omgevingsmanager Remko Mulder. Hij houdt bovendien wekelijks een inloopavond op donderdag tussen 17:00 en 19:00. Locatie is de bouwkeet van KWS, deze bevindt zich op het parkeerterreintje aan het einde van de Felualaan, links van het toegangshek/slagboom naar het Boschbad.

Informatie over het project vindt u ook op www.apeldoorn.nl/wegwerkzaamheden.

Met vriendelijke groet, namens het projectteam.

Remko Mulder
Omgevingsmanager KWS Infra bv

Telefoonnummer 06-25761408
E-mailadres remulder@kws.nl