Stichting Behoud Juniperbos

De Stichting Behoud Juniperbos is in 2015 opgericht door vrienden van het Juniperbos.

Het Juniperbos bevindt zich in Apeldoorn-West en wordt omsloten door de Amersfoortseweg, de J.C. Wilslaan, de Soerenseweg en de wijk Berg en Bos en is een uniek stuk bosgebied dat gekenmerkt wordt door een rijke fauna en flora. In het bos bevinden zich beschermde planten en dieren en valt dan ook onder Natura 2000.

Hiermee heeft het de hoogste beschermingsstatus die we in Nederland en Europa kennen.  Het Juniperbos is een stiltegebied waar ook gebruik van wordt gemaakt als waterwingebied voor ons drinkwater.
Het bosgebied heeft tientallen jaren veel plezier geboden aan wandelaars en hondenbezitters die hier met hun hond vrij door het bos kunnen wandelen.

Ofschoon het bosgebied bescherming geniet is het de laatste jaren onder grote druk komen te staan door de ontwikkeling van recreatieve activiteiten. De stichting waakt over verstorende activiteiten en wijzigingen van bestemmingsplannen teneinde het karakter van het Juniperbos te behouden.

Voor meer details zie de website van SBJ : Stichting Behoud Juniperbos

 

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn