Structurele Parkeer- en Verkeersoplossing : keuzes maken !

Door Otto Verkerke

In ons artikel van 15 december hebben wij u deelgenoot gemaakt over de “Structurele verkeersoplossing Stadsrand Apeldoorn West” zoals de gemeente zich deze voorstelt. In dat artikel wordt toegelicht hoe de gemeente denkt de verkeersproblemen rond park Berg en Bos op te lossen die veroorzaakt worden door toestroom van bezoekers naar de Apenheul en andere attracties.
Op 7 januari heeft een raadsconsultatie via de Politieke Markt over de verkeersoplossing plaats gevonden waarop o.a. ook Arjan Speelman namens de wijkvereniging heeft ingesproken. De inspraaknotitie vindt u via de volgende link:  BBWV Inspraaknotitie PMA Verkeersoplossing NW . De ontwikkelingen volgen elkaar nu snel op en de tijd om te keuzes te maken breekt aan!

Naast onze inspraak op de PMA gaven andere insprekers  zowel als raadsfracties aan dat de onderbouwing van het collegebesluit te weinig het perspectief van de wijkbewoners weergaf.
Daarnaast riepen de gegeven financiële gegevens een aantal vragen op. Wethouder Kruithof gaf hierop aan dat hij nader onderzoek zou laten uitvoeren en daar binnen afzienbare tijd op terug zou komen in een volgende raadsconsultatie. Zie ook het verslag van deze PMA: Verslag PMA Verkeersoplossing Apeldoorn West dd 7-01-2016.

In conclusie van de raadsconsultatie werd het voorstel van de wethouder niet besluitrijp bevonden.

Op 25 maart kregen wij bericht dat de gemeente alle stakeholders, waaronder de wijkvereniging, uitnodigde voor een bijeenkomsten inzake de structurele verkeersoplossing Apeldoorn West op 1 en 15 april 2015. Op de bijeenkomst van 1 april 2015 heeft de gemeente de uitkomsten van het verdere onderzoek aan de stakeholders toegelicht in een presentatie. Goudappel Coffeng beantwoordde de vragen over de financiële analyse en ging tevens dieper in op de mogelijke oplossingen. Zowel de presentatie als het aanvullende rapport van Goudappel Coffeng vindt u hier :  Presentatie conceptadvies door gemeente  en  Aanvullende verkeerskundige analyse.

Door tijdgebrek konden echter alle vragen niet beantwoord worden. Wethouder Kruithof, die de bijeenkomst vroegtijdig moest verlaten, zegde de vergadering toe de eerder gestelde reactietermijn van (slechts!-) een week te zullen heroverwegen. Op dinsdag 6 april kregen wij bericht dat wij de tijd tot 9 mei 2015 krijgen om reacties en aanvullende vragen te stellen.

Het bestuur huldigt het standpunt dat oplossingen die de verkeersdruk op de wijk verminderen de voorkeur verdienen. Daarnaast dient de verkeersafwikkeling goed geregeld te worden.

Omdat wij concluderen dat het moment om principiële keuzes te maken snel dichterbij komt willen wij graag reacties vanuit de wijk vernemen: wij nodigen u daartoe uit !

Die reacties kunt u richten aan het bestuur per e-mail naar bestuur@wijkbergenbos.nl  of per post naar Wijkvereniging Berg en Bos, Postbus 2905, 7300EH Apeldoorn.

Niet vergeten dat de deadline voor keuzes voorlopig op 9 mei 2016 staat !

 

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn