Skip to main content

Taakverdeling bestuur 2014

De wijkvereniging is de belangenorganisatie voor alle wijkbewoners van de woonwijk Berg en Bos en heeft daarnaast binnen de gemeente Apeldoorn de formele status van wijkraad.
Veel zaken worden direct door de portefeuillehouders in het bestuur geregeld.

taakverdeling bestuur anno 2014

Dagelijks bestuur Arjan Speelman, Gustaaf van den Brand en Paul Dekens
Financiën & ledenadm. Paul Dekens
Secretariaat Gustaaf van de Brand
Secretariaat ondersteuning Irene Steendam

COMMUNICATIE

Sociale media Arjan Speelman
Wijkblad Gustaaf van den Brand
Website Otto Verkerke

CONTACTEN & OVERLEG

Wijkraden Arjan Speelman
Stadsdeelmanager Arjan Speelman
Stadsdeel Noordwest Arjan Speelman
Stadsdeelbeheerder Otto Verkerke
Wijkbeheerders grijs,groen Otto Verkerke
Park Berg en Bos
Recreatie organisaties Henk Otto
Vigilat wijksurveillance
Wijkagent
Koninginnedag commissie Gustaaf van den Brand

PORTEFEUILLES

Activiteiten (jeugd) vacature
Bouwen en wonen Jan Wassink/Otto Verkerke
Bestemmingsp. Noordwest Arjan Speelman/Otto Verkerke
Openbare ruimte groen Otto Verkerke
Verkeer Otto Verkerke
Veiligheid openbare ruimte
Welzijn Gustaaf van den Brand

Binnen bestuur is een eerste aanspreekpunt voor lopende projecten:

project Vier smaken voor de Westrand Arjan Speelman/Jan Wassink/Otto Verkerke
project nieuwe tennisclub Berg en Bosch Gustaaf van den Brand
project parkeren rond parkeerterreinen Arjan Speelman/Jan Wassink/Otto Verkerke
project evenementen in/rond park Berg&Bos
BP Laan van Spitsbergen 2, AGOVV Arjan Speelman/Jan Wassink
BP Park Berg en Bos en omgeving Arjan Speelman/Arianne Mönnink
BP Koningin Julianatoren Otto Verkerke
BP Paleis Het Loo en Paleispark afgehandeld
project afstoten BB- bunker Arjan Speelman
verminderen overlast vrachtverkeer (Otto Verkerke
Mevr. M.de Reus & Hr. de Jong
plan Waltersbergje (Ponstein locatie) Otto Verkerke
dossier waterwingebied, Natura 2000 Veluwe Otto Verkerke / Jan Wassink
project geluidsoverlast Hans Kussendrager / Jan Wassink

 

Wijkbewoners

Gevraagd en ongevraagd worden bestuursleden gesteund door wijkbewoners, die hun expertise of interesse graag willen inzetten in belang van de wijk.
Zo zijn er bewoners(groepen) actief:

 1. Bewonersgroep Nepveulaan en omgeving – contact heren Spanhaak en Loo
  > bestrijden overlast evenementen en parkeren
 2. Bewonersgroep Wildernislaan en omgeving – contact heren Wijma/de Bruin/Albert Hakkers
  > discussie BP Julianatoren
 3. Amersfoortseweg en Jachtlaan – mevrouw de Reus
  > project verminderen overlast vrachtverkeer (met andere wijkraden, project leiding WR Brink en Orden)
 4. Bewonersgroep Bunker Betrokkenen – Seringenlaan en omgeving
  > zorgen ervoor dat de bunkeromgeving rustig blijft en voorkomen baldadigheid
 5. Expertise opbouwen wijkbeleid geluidsoverlast – meneer Kussendrager
 6. Ontwikkelen, opzetten en inrichten nieuwe website – meneer van Wetten
 7. Via een enquete worden bewoners, het gebied opgesloten tussen J.C.Wilslaan, Soerenseweg en Jachtlaan en directe omgeving, gepolst over voorstellen om een oplossing te vinden voor parkeeroverlast in dat gebied – mevrouw van der Linden en meneer van Meeuwen (afgehandeld)
 8. Ontwikkelen en beheren nieuwe website voor de wijkvereniging – meneer van wetten

Er wordt, waar zinvol, ook samengewerkt met omliggende wijken, waarvan bestuursleden en soms ook commissieleden elkaar ontmoeten voor overleg en standpuntbepaling.

Er is periodiek overleg met A.G.O.V.V., Apenheul en Accres waar wij worden geïnformeerd over hun activiteiten.