Tennispark Manege wordt woonplek..

Op 12 juni 2021 zijn wij op de hoogte gesteld van de verkoop van voormalig tennispark “De Manege” aan Bemog Projectontwikkeling bv uit Zwolle.

Ruim een jaar geleden, op 10 maart 2020 is het clubgebouw van de manege door een grote brand compleet verwoest. Dat gebeurde in een periode dat de wijkvereniging samen met omwonenden protest had aangetekend tegen uitbreiding van de horecafaciliteiten op het voormalige tennispark die niets meer van doen hadden met een tennisvereniging.Door de brand kwamen alle plannen op losse schroeven te staan. Omdat de aanvrager van de uitbreidingen geen verdere toelichtingen meer gaf aan de gemeente is de procedure uiteindelijk gestopt. Daarmee  is het tevens niet langer mogelijk voort te borduren op vage afspraken uit het verleden. Zo is het  uitgesloten om horecafaciliteiten op het terrein van het oude tennispark te ontwikkelen.
Bemog is een woningbouwontwikkelaar en heeft plannen om het park te transformeren naar een “bijzondere woonplek” aldus Bemog. De eerste onderzoeken zoals grondboringen zijn intussen uitgevoerd. De wijkvereniging heeft eerder te kennen gegeven positief te staan tegenover bestemmingswijzigingen van het perceel indien de sportbestemming gewijzigd wordt om woningbouw toe te staan.

Omwonenden en wijkvereniging juichen deze ontwikkeling toe en kijken met belangstelling uit naar de plannen van Bemog.

 

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn