Skip to main content

Tribunes AGOVV moeten weg

Op 4 maart 2014 organiseerde de heer Hoving, als woordvoerder van de Asselsestraat groep mede namens de wijkraad Brink en Orden een protestbijeenkomst tegen het besluit van de gemeente Apeldoorn om de illegaal aanwezige tribunes op het AGOVV terrein te legaliseren.

agovv-10De tribunes waren blijven staan na het faillissement  van de beroepsvereniging. Ruim een jaar geleden heeft de wijkvereniging Berg en Bos mede namens de wijkraden De Sprengen en Brink & Orden de gemeente dringend gevraagd de wet te handhaven en de illegale bouwwerken te laten verwijderen.
Maar vanwege de voorkeursbehandeling die de amateurs krijgen, er werd hun recent ook al een forse som geld kwijt gescholden, van met name partijen als PVDA en CDA en wethouder Kruithof hebben het college doen besluiten niet te handhaven, maar een bestemmingsplan procedure te beginnen om de bouwwerken te legaliseren.

In de druk bezochte bijeenkomst in Mandela hield de organisator, heer Hoving een inleiding waarin de bezwaren scherp werden toegelicht.

In de zaal natuurlijk wijkbestuurders, die ook het woord voerden en ook vele vertegenwoordigers van politieke partijen, die niet nalieten vragen te stellen.

De wijkraden in Apeldoorn-West eisen dat de ge­meente het stadion van AGOVV laat terugbrengen in oude staat. Alle tribunes en lichtmasten die werden geplaatst voor het spelen van profvoetbal moeten weg.
De wijkraden willen dat tot aan de Raad van State bevechten.Gedurende de discussie lieten VVD, PSA en Gemeentebelangen weten het nieuwe bestemmings­plan te ruim te vinden. D66 had dat standpunt al veel eerder in maar moesten binnen het college als minderheid het besluit van de andere partijen (PVDA en CDA) accepteren.
De buurten zijn bang dat het stadion uitgroeit tot een evenementencomplex. Buurten en wijkraden vinden het onacceptabel en onbegrijpelijk dat de gemeente de v.v.AGOVV als club met slechts ongeveer 350 leden zoveel ruimte geeft en de situatie wil legaliseren die ontstond bij de rentree van profvoetbal op Berg en Bos. Dit amateur stadion heeft 3250 zit­plaatsen.


Of zijn er nog steeds stiekeme krachten, met stiekeme plannen, met goede relaties binnen het college die hopen op een profclub?

tekst Henk Otto