Tuinen

De tuinen aan de openbare weg bepalen ook het gezicht van de wijk en wijkbewoners worden geacht deze netjes te onderhouden.

Het is in strijd met het bestemmingsplan van de wijk om de voortuinen te verstenen. Het wordt acceptabel geacht, dat een oprit maximaal 25% van het oppervlak van de voortuin ” versteend”.

De voortuinen moeten in principe open zijn en slechts door lage heggen of hekken afgescheiden van de openbare ruimte. Dat is in het belang van de openbare veiligheid, immers verdachte personen kunnen zich dan niet verschuilen. Daar waar de tuinen ook echte zittuinen zijn is het natuurlijk acceptabel dat men vanwege privacy de tuin meer afsluit voor inkijk.

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn