Skip to main content

Uw mening op Verkeersvisie 2010 – 2020

Wijkbewoners geven mening op Verkeersvisie 2010 – 2020
Hier volgende meningen welke zijn ontvangen van wijkbewoners, in volgorde van binnenkomst:

NB heeft u uw mening al gegeven? Lees het document!!

 1. Wachtverbod binnen de bebouwde kom langs de J.C.Wilslaan en begin Roosmale Nepveulaan tot de Ribeslaan.
 2. De aansluiting Amersfoortseweg > J.C.Wilslaan veranderen in ongelijkwaardige kruising. Immers J.C.Wilslaan is geen hoofdweg.
 3. Snelheidsbeperking J.C.Wilslaan naar 60 km. (buitengebied)
 4. Het plan maakt op mij een goede en redelijk complete indruk.
 5. Ik vind de gedachte van 70 km op de ring een absurde gedachte (introductie van gas geven en remmen)
 6. Ik vind de inzet om kruisingsvrije spoorwegovergangen te bewerkstelligen perfect. Met name bij de Gamma zou dat heel veel schelen voor het veel voorkomende fileverkeer op de Jachtlaan aan het einde van de werkdag.
 7. Ik mis een visie voor aanpak van de rare hoek van de ring bij de Reeënlaan en de Naald. Dat kan men toch zo niet laten.
 8. De grote nadruk op fietsdoorstroomassen vind ik perfect. Frequent peddel ik naar vrienden in de Maten. (mits het droog is). Qua tijd kan je er met de auto bijna niet tegenop.
 9. Ik mis sterk in het plan de wenselijkheid van snelheidsremmende maatregelen voor autoverkeer. Met name in onze wijk natuurlijk, maar gezien de inhoud van de ongevallenkaart kan ik mij voorstellen dat die gemeente die prioriteit voor ons wat anders beziet.   (aanvulling de wens voor verkeersremmer bijv. bloembakken op hondenuitlaatroute Bosweg-Wildernislaan)
 10. Fietsroute Soerenseweg – rode stroken blijvend voorzien van witte fietsen als extra markering.
 11. Oplossing knelpunten rotonde Jachtlaan en kruispunt De Naald en weg daartussen.
 12. Geen 70 km op de Jachtlaan  (Amersfoortseweg binnen bebouwde kom)
 13. Oplossing voor dagelijkse files: uitstoot uitlaatgassen, extra lawaai? Compensatie door meer groen en fluisterasfalt!
 14. Aandacht voor gevaarlijk uitstekende boomwortels in fietspad langs Jachtlaan.
 15. Aandacht welzijn bewoners langs verkeers intensieve wegen?
 16. Wijk verkeersluw – 30 km – met name rond de Berg en Bosschool