Skip to main content

Uw tuin als onderdeel van Uw bos

Wonen in het bos is ook meewerken aan een plezierige natuurlijke omgeving. Een buurtbewoner wijst ons op goede suggesties om daar zelf iets aan te doen. Voor U zelf, voor Uw buren en voor alle planten en dieren die de natuurlijke omgeving verzorgen.

Op vele websites, bijvoorbeeld van “vroege vogels” tuinreservaten en de vlinderstichting, zijn tips te vinden wat U zou kunnen doen of wat U misschien juist zou moeten laten.

Hieronder een rijtje tips, waarvan U de toelichting terugvindt op de website tuinreservaten.

  1. Zo min mogelijk bestrating
  2. Begroeiing met vruchten en bloemen die insecten, vogels en vlinders lokt
  3. Een natuurlijke vijver met geleidelijk aflopende oever of andere was- en drinkgelegenheid
  4. Klimplanten en struiken met doornen naast of tegen een gevel
  5. Natuurlijke beschutting en omheining waar egels onderdoor kunnen
  6. Geen schadelijke bestrijdingsmiddelen
  7. Niet snoeien in het broedseizoen (15 maart/15 juli)
  8. Een composthoop
  9. Rommelhoekjes en takkenrillen en –hopen
  10. Nestkastjes of verblijfplaatsen voor vogels, zoogdieren en insecten