Veiligheid

Veiligheid op straat en rond uw huis.

Meldingen over veiligheid rond Uw huis en op straat ?

Sinds enkele jaren is onze wijk sprake van wijksurveillance. U kunt daar ook aan meedoen. Neem daarvoor kontakt op met Vigilat, tel. 055-5424149
Ook verdachte zaken kunnen gemeld worden via het adres info@vigilat.nl

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de wijkagent.  

Postbus 2905
7301 EH Apeldoorn