Skip to main content

Veiligheid in de wijk

Laat gratis uw huis toetsen op inbraakveiligheid en doe mee met de wijksurveillance door Vigilat!

Na de ledenvergadering van onze wijkvereniging woensdag 6 april 2013 werd aandacht geschonken aan de veiligheid in de wijk. Achtereenvolgens waren er inleidingen van Vigilat – onze wijksurveillance dienst, Ronald de Man – onze wijkagent en het team THOR van de gemeente (Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte).

 

De eerste inleiding was dus voor de heer Jelwo de Boer van Vigilat Beveiligingen.
De heer de Boer gaf voorbeelden van onveilige situaties, zoals die zijn geconstateerd gedurende de surveillances in de wijk. Na zijn presentatie was er ruim de gelegenheid voor vragen.
Daar maar ongeveer 30% van de wijkbewoners zich hebben aangesloten bij Vigilat is de surveillance helaas beperkt. De zaal was van mening dat het gewenst is dat meer wijkbewoners zich aanmelden zodat de surveillance kan worden uitgebreid en de veiligheid voor de wijkbewoners wordt vergroot.

veilig01

De tweede inleiding was voor onze Wijkagent, die een filmpje vertoonde van een gelegenheidsinbreker, die zeer verhelderend demonstreerde hoe hij op eenvoudige wijze een huis kan binnen dringen.

Aan de hand van een presentatie door het team THOR werd daarna uitgelegd wat een bewoner zelf kan doen om het gelegenheidsinbrekers moeilijk te maken.

Bewoners kunnen gratis hun huis op inbraakveiligheid laten toetsen door team THOR. U kunt heel gemakkelijk de toetsing aanvragen op de website van de gemeente Apeldoorn (www.apeldoorn.nl). Het is zeer de moeite waard om dat te doen.