Skip to main content

Veluwe aangewezen als Natura 2000-gebied

De Veluwe is definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Gelderland heeft daarmee al haar vijftien Natura 2000-gebieden toegewezen gekregen. Belanghebbenden kunnen nog wel in beroep bij de Raad van State. Half september worden de beheerplannen voor acht van die gebieden met de omgeving besproken.

Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden, vijftien ervan liggen in Gelderland. Het zijn de toppers van ons Gelders natuurnetwerk. Voor elk Natura 2000-gebied is een beheerplan opgesteld, waarin de huidige situatie van het gebied wordt beschreven én een visie staat op de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden voor de lange termijn. Er staan concrete maatregelen in om de natuur te herstellen en te beschermen.
Gelderland verantwoordelijk voor deel beheerplannen
De provincie is verantwoordelijk voor de acht beheerplannen van Rijntakken, Landgoederen Brummen, Arkemheen Wooldse veen, Bekendelle, Korenburgerveen, Loevestein en de Veluwe. De beheerplannen voor de andere Gelderse gebieden worden gemaakt door aangrenzende provincies, door het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Tegelijkertijd met de uitspraak over de Veluwe zijn ook kleine wijzigingen aangebracht voor de gebieden Wooldse Veen (bij Winterswijk) en Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem. De provincie verwacht half september 2014 de eerste acht beheerplannen met de streek te bespreken. De plannen voor de Veluwe, Rijntakken en de overige gebieden volgen later.

bron: Gelderland nieuws 3 juli 2014